สพป.นภ.๑.


SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลาย&เทียบเท่าห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
390100017600431039760043 โพธิ์ศรีสะอาดวิทยากุดจิกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 5021316513--232112116ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
390100027600441039760044 บ้านโนนอุดมกุดจิกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 152636----788108ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100037600451039760045 ยางหลวงพิทยาคมกุดจิกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 4721096583--214111915ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
390100047600471039760047 ทุ่งโปร่งประชาสรรค์กุดจิกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 4421336573--234112117ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
390100067600491039760049 บ้านกุดจิกกุดจิกเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 172596----768108ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100077600141039760014 บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์นาคำไฮเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 4821096683--225112018ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
390100087600661039760066 บ้านหนองกุงนาคำไฮเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 152486----63885ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100097600691039760069 ชุมชนนาคำไฮวิทยานาคำไฮเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 6942007793--348142520ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
390100107600711039760071 บ้านกุดฉิมนาคำไฮเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 8 212696----908118ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100117600231039760023 บ้านนามะเฟืองนามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 814216111165--413202120ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
390100127600241039760024 บ้านทรายงามนามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 182536----71899ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100137600251039760025 บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนานามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 102446----54876ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100147600261039760026 บ้านหนองศาลาโนนสว่างนามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 242976----12181512ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
390100157600271039760027 บ้านกุดเต่านามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 132596----72899ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100167600281039760028 บ้านนาอ่างนามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 --104----10432ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100177600571039760057 บ้านโนนขมิ้นโนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 162556----71896ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100187600581039760058 บ้านห้วยโจดเก่าโกใต้โนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 382866----12481613ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
390100197600621039760062 บ้านโนนคูณโนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 82276----35845ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100207600631039760063 บ้านนาเลิงโนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 5821636593--280112518ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
390100217600641039760064 บ้านห้วยไร่โนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 192486----67889ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100227600731039760073 ร่มเกล้าโนนทันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 714227101576--455202324ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
390100237600741039760074 บ้านโนนทันโนนทันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 122526----64887ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100247600771039760077 บ้านอ่างบูรพาโนนทันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 72266----33843ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100257600781039760078 บ้านภูพานคำโนนทันเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 232646----878119ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100267600201039760020 บ้านหินคูณบ้านขามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 ------------ปกติไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100277600221039760022 บ้านข้องโป้ สาขาบ้านค้อบ้านขามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 52135----18732ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100287600161039760016 บ้านโคกกุงบ้านขามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 3721196----15682013ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
390100307600181039760018 บ้านดอนนาดีบ้านขามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 142456----59875ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100317600191039760019 บ้านข้องโป้บ้านขามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 2 212886----10981413ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100337600411039760041 บ้านห้วยค้อบ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 82426----50868ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100347600351039760035 บ้านโคกม่วยบ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 51166----21736ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100357600361039760036 บ้านพร้าวบ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 3621416743--251112316ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
390100367600371039760037 บ้านบกโนนเรียงบ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 49213961416--329142423ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
390100377600381039760038 บ้านศรีสุขนาล้อมบ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 122566----68897ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100397600401039760040 บ้านโนนสูงใหม่วังทองบ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 192716----908118ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100407600541039760054 บ้านบุ่งบกป่าไม้งามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 132396----52877ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100417600551039760055 ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูลป่าไม้งามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 222816----10381312ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100427600501039760050 โคกกลางใหม่โพธิ์ทองป่าไม้งามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 152646933--172111617ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
390100437600511039760051 บ้านโคกน้ำเกี้ยงป่าไม้งามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 232996332--155101617ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
390100447600521039760052 บ้านลาดป่าไม้งามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 3221166----14881912ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
390100457600531039760053 บ้านห้วยหามต่างป่าไม้งามเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 102226----32844ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100467600081039760008 บ้านห้วยลึกโพธิ์ชัยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 92206----29843ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100477600091039760009 บ้านตำแยโพธิ์ชัยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 82656----73899ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100487600101039760010 บ้านคึมชาดห้วยบงโพธิ์ชัยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 52336----38855ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100497600111039760011 บ้านนาวังเวินโพธิ์ชัยเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 112506----61888ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100507600051039760005 บ้านลำภูลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 --64----6422ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100517600061039760006 อนุบาลหนองบัวลำภูลำภูเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 82236914----451162825ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
390100547600011039760001 หนองบัววิทยายนหนองบัวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 19761,321321766--1,694443976ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 6
390100567600211039760021 บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์หนองบัวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 172676473--131111217ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
390100577600421039760042 บ้านสุขเกษมหนองบัวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 112346----45868ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100597600761039760076 บ้านภูพานทองหนองบัวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 7 272616----888117ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100607600031039760003 บ้านเสาเล้าหนองบัวเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 1 82206----28844ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100617600121039760012 บ้านหนองผือราษฎร์บำรุงหนองภัยศูนย์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 252576----8281012ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100627600131039760013 ไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)หนองภัยศูนย์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 122596693--140111317ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
390100637600461039760046 บ้านดอนยานางหนองภัยศูนย์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 222836----10581310ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100647600651039760065 บ้านกองแป่มหนองสวรรค์หนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 192636----8281011ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100657600671039760067 บ้านหินลับศิลามงคลหนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 342856353--154111418ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
390100667600681039760068 บ้านหนองบัวโซมหนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 262966----12281512ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
390100677600701039760070 บ้านโคกกลางโนนงามหนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 82216----29847ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100687600721039760072 บ้านหนองปลาขาวหนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 6 152666----818108ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100697600611039760061 หนองหว้าวิทยาสรรค์หนองหว้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 212646553--140111313ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
390100707600591039760059 บ้านเพ็กเฟื้อยห้วยเตยหนองหว้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 312866----11781511ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100717600601039760060 บ้านหนองผำโคกสวรรค์หนองหว้าเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 4 172666----838109ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100727600291039760029 หัวนาศึกษาวิทย์หัวนาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 --976603--15791714ปกติประถม - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
390100737600301039760030 บ้านข่าดอนเข็มหัวนาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 212746----958129ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100747600311039760031 บ้านดินทรายอ่อนหัวนาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 312996593--189111716ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
390100757600321039760032 บ้านโนนสวรรค์หนองแกหัวนาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 132646----7781010ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100767600561039760056 บ้านดอนหันหัวนาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 112386----49866ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100777600331039760033 บ้านโนนม่วงหัวนาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 5 62236----29844ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100787600341039760034 บ้านหนองแสงนาล้อมหัวนาเมืองหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภู 3 192676----868119ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100797602571039760257 ชุมชนบ้านกุดดู่กุดดู่โนนสังโนนสัง 4 4021246----16482113ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
390100807602581039760258 บ้านหนองแวงกุดดู่โนนสังโนนสัง 4 2821346543--216112017ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
390100817602591039760259 บ้านหนองเม็กกุดดู่โนนสังโนนสัง 4 2821246----15281914ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
390100827602601039760260 บ้านโสกช้างกุดดู่โนนสังโนนสัง 4 52416----46865ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100837602611039760261 บ้านหัวขัวกุดดู่โนนสังโนนสัง 4 3021176----14781813ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
390100847602621039760262 นิคมสงเคราะห์ 2กุดดู่โนนสังโนนสัง 4 112336----44866ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100857602631039760263 บ้านกุดคอเมยกุดดู่โนนสังโนนสัง 4 122376----49868ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100867602841039760284 โคกม่วงประชาสรรค์โคกม่วงโนนสังโนนสัง 3 3021046493--183111716ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
390100877602851039760285 ตาดไฮบ้านแมดสามัคคีโคกม่วงโนนสังโนนสัง 3 272796----10681310ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100887602861039760286 บ้านข่าน้อยโคกม่วงโนนสังโนนสัง 3 222886----1108148ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100897602871039760287 หนองปิงบุ่งบกวิทยาโคกม่วงโนนสังโนนสัง 3 302646313--125111112ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
390100907602951039760295 บ้านวังมนโคกม่วงโนนสังโนนสัง 3 242706353--129111214ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
390100917602961039760296 บ้านวังมนสาขาชัยมงคลโคกม่วงโนนสังโนนสัง 3 42116----15822ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100927602641039760264 บ้านโคกใหญ่โคกใหญ่โนนสังโนนสัง 2 272756----10281312ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100957602671039760267 บ้านหนองตานาโคกใหญ่โนนสังโนนสัง 2 152566----71898ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100967602681039760268 บ้านหนองสะแบงโคกใหญ่โนนสังโนนสัง 2 142386----52879ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100977602691039760269 บ้านโนนปอแดงโคกใหญ่โนนสังโนนสัง 2 122436----55877ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390100987602901039760290 นิคมสงเคราะห์วิทยานิคมพัฒนาโนนสังโนนสัง 4 252796273--131111217ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
390100997602911039760291 บ้านโคกสะอาดนิคมพัฒนาโนนสังโนนสัง 4 262956----12181510ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
390101007602921039760292 บ้านดงบากนิคมพัฒนาโนนสังโนนสัง 4 112626----73898ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101037602541039760254 บ้านโนนตาลโนนเมืองโนนสังโนนสัง 3 122666----788106ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101047602551039760255 บ้านโนนสว่างโนนเมืองโนนสังโนนสัง 3 222766----9881210ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101057602561039760256 บ้านโนนเมืองโนนเมืองโนนสังโนนสัง 3 152436----58875ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101067602881039760288 บ้านห้วยบงโนนเมืองโนนสังโนนสัง 3 82446----52876ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101077602891039760289 บ้านโคกม่วงชุมโนนเมืองโนนสังโนนสัง 3 152526----67885ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101087602481039760248 บ้านโนนสงเปลือยโนนสังโนนสังโนนสัง 1 4521708----215102213ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
390101097602431039760243 โนนสังวิทยาสรรค์โนนสังโนนสังโนนสัง 1 3421787----21292414ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
390101107602441039760244 บ้านโคกกลางโนนสังโนนสังโนนสัง 1 142586----72899ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101117602451039760245 บ้านโสกจานโนนสังโนนสังโนนสัง 1 142636----7781010ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101137602471039760247 บ้านหนองแวงงิ้วตากโนนสังโนนสังโนนสัง 1 2921616----19082413ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
390101147603011039760301 บ้านท่าศิลาบ้านค้อโนนสังโนนสัง 1 122406----52876ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101157603021039760302 บ้านกุดแห่บ้านค้อโนนสังโนนสัง 1 ---3-----3--ปกติไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101167602971039760297 บ้านค้อบ้านค้อโนนสังโนนสัง 1 212866443--151111418ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
390101177602981039760298 บ้านหนองทุ่มบ้านค้อโนนสังโนนสัง 1 102496----59873ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101187602991039760299 บ้านหนองนกเขียนบ้านค้อโนนสังโนนสัง 1 142466----60885ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101197603001039760300 บ้านกุดฉิมบ้านค้อโนนสังโนนสัง 1 172666----838108ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101207602761039760276 บ้านหนองเล้าข้าวบ้านถิ่นโนนสังโนนสัง 562216----27835ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101217602771039760277 นิคมโคกม่วงศรีสมพรบ้านถิ่นโนนสังโนนสัง 5122205----32753ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101227602791039760279 บ้านหินสิ่วบ้านถิ่นโนนสังโนนสัง 5262766----10281311ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101237602711039760271 บ้านถิ่นบ้านถิ่นโนนสังโนนสัง 5152666693--150111418ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
390101247602721039760272 บ้านโนนสูงหนองสวรรค์บ้านถิ่นโนนสังโนนสัง 5272976----12481614ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
390101257602731039760273 บ้านกุดกวางสร้อยบ้านถิ่นโนนสังโนนสัง 5112306----41858ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101267602741039760274 บ้านโสกก้านเหลืองบ้านถิ่นโนนสังโนนสัง 5222376----59877ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101277602801039760280 โสกแคนหนองหญ้าปล้องปางกู่โนนสังโนนสัง 5132416----54878ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101287602811039760281 ปรางค์กู่ปางกู่โนนสังโนนสัง 5162466----62885ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101297602821039760282 นิคมวัฒนา 6ปางกู่โนนสังโนนสัง 5122686----808108ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101307602831039760283 บ้านหนองบัวเงินปางกู่โนนสังโนนสัง 5152436----58878ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101317602751039760275 บ้านหนองแวงป่งสังปางกู่โนนสังโนนสัง 592606----69899ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101327602781039760278 นิคมสงเคราะห์ 3ปางกู่โนนสังโนนสัง 5132286----41854ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101337602501039760250 บ้านหนองเหมือดแอ่หนองเรือโนนสังโนนสัง 2 6721576----22482813ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
390101347602511039760251 บ้านท่าลาดหนองเรือโนนสังโนนสัง 2 3321136523--198111817ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
390101357602521039760252 หนองกุงจารย์ผางวิทยาหนองเรือโนนสังโนนสัง 2 212726----938128ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101367602701039760270 บ้านโคกป่ากุงหนองเรือโนนสังโนนสัง 2 4121086383--187111716ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
390101377602531039760253 บ้านหนองลุมพุกหนองเรือโนนสังโนนสัง 2 122426----54877ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101387602491039760249 บ้านหนองกุงคำไฮหนองเรือโนนสังโนนสัง 2 182896----1078139ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101397601451039760145 บ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทองกุดสะเทียนศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 192456----64888ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101407601461039760146 บ้านกุดแท่นกุดสะเทียนศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 3521216----15682015ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
390101417601471039760147 บ้านวังคูณกุดสะเทียนศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 132426----55876ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101427601481039760148 บ้านนาทมกุดสะเทียนศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 ------------ปกติไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101437601491039760149 บ้านนาชุมแสงกุดสะเทียนศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 -----------1ปกติไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101447601501039760150 บ้านโนนเสถียรกุดสะเทียนศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 262846----1108149ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101457601891039760189 บ้านทรายมูลทรายทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 4821397553--242122018ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
390101467601901039760190 บ้านหนองอุทรายทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 212476111--79999ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101477601911039760191 บ้านหนองขามท่างามทรายทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 232456----68895ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101487601921039760192 บ้านดอนข่าเหล่านาดีกุดหัวแฮดทรายทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 222606----828108ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101517601861039760186 บ้านห้วยบ่อทองนากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 62266----32845ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101527601741039760174 ชุมชนบ้านนากอกนากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 222636----8581111ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101537601751039760175 โคกม่วงทองวิทยานากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 312916----12281515ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
390101547601761039760176 บ้านกุดดุกสุขเกษมนากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 292636----928129ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101557601771039760177 บ้านโคกล่ามนากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 -----------1ปกติไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101567601781039760178 บ้านโนนงามนากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 3821086513--197111814ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
390101577601791039760179 บ้านโคกสนั่นนากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 152376----52879ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101587601801039760180 บ้านหนองผือท่าปากเป่งนากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 72336----40855ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101597601811039760181 บ้านแกท่าวารีนากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 82286----36854ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101607601821039760182 บ้านโนนสำราญสมสนุกนากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 232806423--145111317ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
390101617601831039760183 บ้านวังไฮนากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 152376----52877ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101627601841039760184 บ้านโนนข่า(พอง)นากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 162506----66884ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101637601851039760185 นาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยานากอกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 6 302916313--152111417ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
390101647601561039760156 บ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยาโนนม่วงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 4821186493--215112014ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
390101657601571039760157 บ้านโนนหว้าทองโนนม่วงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 2821016----12981614ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
390101667601581039760158 บ้านตะเคียนทองโนนม่วงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 152396----54876ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101677601591039760159 ฝายหินประชารักษ์โนนม่วงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 4421436643--251112317ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
390101687601601039760160 บ้านมอเหนือโนนม่วงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 3521136----14881914ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
390101697601611039760161 บ้านโนนสะอาดโนนสะอาดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 182606----788107ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101707601621039760162 โนนคูณวิทยาโนนสะอาดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 3421226863--242112219ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
390101717601631039760163 ทุ่งโพธิ์นาอุดมวิทยาโนนสะอาดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 322916513--174111616ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
390101727601641039760164 บ้านโต่งโต้นโนนสะอาดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 142416----55877ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101737601661039760166 บ้านวังโปร่งโนนสะอาดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 52226----27832ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101747601651039760165 บ้านวังโพนคึมน้ำเกลี้ยงโนนสะอาดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 172436----60886ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101757601671039760167 หินตลาดศรีสง่าวิทยาโนนสะอาดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 3921507743--263122217ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
390101767601681039760168 หินตลาดศรีสง่าวิทยา สาขาศรีภูทองโนนสะอาดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 82156----23833ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101777601871039760187 วังแคนวังคูณวิทยาโนนสะอาดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 92806353--124111116ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
390101787601881039760188 บ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ19)โนนสะอาดศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 5 152516----66885ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101797601271039760127 หนองม่วงชมพูทองเมืองใหม่ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 4321106----15381913ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
390101807601301039760130 บ้านห้วยไผ่เมืองใหม่ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 52256----30845ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101817601381039760138 บ้านมอใต้เมืองใหม่ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 1154----6512ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101827601241039760124 เมืองใหม่วิทยาเมืองใหม่ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 453502161636--710252842ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
390101837601251039760125 บ้านหนองทุ่งมนเมืองใหม่ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 162476----63889ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101847601261039760126 บ้านโนนสว่างโนนสง่าเมืองใหม่ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 192436----62887ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101857601691039760169 บ้านยางหล่อโนนสวนกล้วยยางหล่อศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 2321016----12481613ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
390101867601701039760170 บ้านดอนเกล็ดยางหล่อศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 4221416----18382314ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
390101877601711039760171 บ้านป่าคาบูรพาดอนเล้ายางหล่อศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 312986----12981613ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
390101887601721039760172 บ้านสันป่าพลวงยางหล่อศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 112276----38855ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101897601731039760173 โนนสมบูรณ์วิทยายางหล่อศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 302736152--118101215ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101907601331039760133 บ้านศรีบุญเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 1821026803--200111817ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
390101917601341039760134 บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝายศรีบุญเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 352996513--185111718ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
390101927601351039760135 บ้านโคกสูงโคกสวรรค์ศรีบุญเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 252476----72897ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101937601361039760136 บ้านหนองบัวน้อยศรีบุญเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 142536----67887ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101947601371039760137 บ้านหนองแตงศรีบุญเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 82466----54877ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101957601951039760195 บ้านห้วยหว้าวังทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 232716----9481210ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101967601961039760196 บ้านนาแพงศรีบุญเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 2 212486----69894ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390101977601971039760197 บ้านหนองกุงแก้วหนองกุงแก้วศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 68424012----308161916ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
390101987601981039760198 บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์หนองกุงแก้วศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 222996453--166111517ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
390101997601991039760199 บ้านคอกวัวหนองกุงแก้วศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 --31----3132ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390102007602001039760200 บ้านผาสุกหนองกุงแก้วศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 172636----808109ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390102017602011039760201 บ้านหนองคังคาหนองกุงแก้วศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 122286----40856ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390102027602021039760202 บ้านนาสำราญรุ่งเรืองหนองกุงแก้วศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 3 222766----988129ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390102067601511039760151 หนองแกสระแก้ววิทยาหนองแกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 6321968793--338132618ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
390102077601521039760152 บ้านหนองโกโนนประดู่วิทยาหนองแกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 312696463--146111312ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
390102087601531039760153 บ้านสำราญสุขหนองแกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 182556----73898ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390102097601541039760154 กุดหานสามัคคีหนองแกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 7 4521186----16382013ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
390102107601401039760140 ดอนปอวิทยาหนองบัวใต้ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 6121586683--287112617ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
390102117601411039760141 บ้านนาทับควายหนองบัวใต้ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 172486----65888ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390102127601441039760144 บ้านบุ่งแก้วน้ำลัดหนองบัวใต้ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 322956----12781612ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
390102137601421039760142 บ้านหนองโนหนองบัวใต้ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 62206----26837ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390102147601431039760143 บ้านสร้างเสี่ยนหนองบัวใต้ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 4 322986----13081612ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
390102157601281039760128 กุดจิกวิทยาหันนางามศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 3221046----13681711ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
390102177601311039760131 บ้านโปร่งแจ้งหันนางามศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 112276----38855ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
390102187601321039760132 บ้านห้วยกวางทองหันนางามศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 ------------ปกติไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
390102197601391039760139 บ้านนาดี “คุรุราษฎร์บำรุง"หันนางามศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 1 90474224----832283045ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5