ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
หนองกุงจารย์ผางวิทยา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39010135
PERCODE 6 หลัก760252
กระทรวง 10 หลัก1039760252
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)หนองกุงจารย์ผางวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)Nongkungchanpangwittaya
หมู่ที่13
ถนน
หมู่บ้านบ้านทรัพย์ภูเก้า
ตำบลหนองเรือ
อำเภอโนนสัง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์956692676
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์www.chanphang.net
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.8616521
Longitude
102.4846369

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน