ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
บ้านโนนสูงหนองสวรรค์
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39010124
PERCODE 6 หลัก760272
กระทรวง 10 หลัก1039760272
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนสูงหนองสวรรค์
ชื่อ (อังกฤษ)Bannonsungnongsawan
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลบ้านถิ่น
อำเภอโนนสัง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์986619275
อีเมล์แอดเดรสnonsungnongsawan@gmail.com
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.0118058
Longitude
102.5368602

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน