สพป.นภ.๑.
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
390100017600431039760043 โพธิ์ศรีสะอาดวิทยา14กุดจิกเมืองหนองบัวลำภู39000เมืองหนองบัวลำภู 8 42640103pose_school@hotmail.co.th 17.32441415102.3932436
390100027600441039760044 บ้านโนนอุดม8บ้านโนนอุดมกุดจิกเมืองหนองบัวลำภู39000เมืองหนองบัวลำภู 8 bannonudom@hotmail.com www.nonudom.net17.2937178102.353497
390100037600451039760045 ยางหลวงพิทยาคม10กุดจิกเมืองหนองบัวลำภู39000เมืองหนองบัวลำภู 8 042-590053kru_noi_noi@hotmail.com 17.336239686102.336531962
390100047600471039760047 ทุ่งโปร่งประชาสรรค์2กุดจิกเมืองหนองบัวลำภู39000เมืองหนองบัวลำภู 8 -tungprongprachaa@hotmail.co.th 17.3487437791102.375269325
390100067600491039760049 บ้านกุดจิก1กุดจิกเมืองหนองบัวลำภู39000เมืองหนองบัวลำภู 8 812608830kruyoudon@gmail.com 17.3316486102.3845888
390100077600141039760014 บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์8นาคำไฮเมืองหนองบัวลำภู39000เมืองหนองบัวลำภู 8 856444456huaykha@hotmail.com 17.2597214518102.347378709
390100087600661039760066 บ้านหนองกุง4บ้านหนองกุงนาคำไฮเมืองหนองบัวลำภู39000เมืองหนองบัวลำภู 8 17.2778882102.3127861
390100097600691039760069 ชุมชนนาคำไฮวิทยา10222นาคำไฮเมืองหนองบัวลำภู39000เมืองหนองบัวลำภู 8 42109996 17.2865885102.2762803
390100107600711039760071 บ้านกุดฉิม11นาคำไฮเมืองหนองบัวลำภู39000เมืองหนองบัวลำภู 8 649363559 17.220314102.325864
390100117600231039760023 บ้านนามะเฟือง1บ้านนามะเฟืองนามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภู39000เมืองหนองบัวลำภู 2 42000524namafueang@hotmail.com http://www.nmf.ac.th17.0671972102.4841004
390100127600241039760024 บ้านทรายงาม4บ้านทรายงามนามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภู39000เมืองหนองบัวลำภู 2 890360796butsim2002thru@gmail.com www.facebook/?ç???¹??ҹ???§??17.0402620001102.442046321
390100137600251039760025 บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา8บ้านโนนสมบูรณ์นามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภู39000เมืองหนองบัวลำภู 2 17.0512495674102.509844735
390100147600261039760026 บ้านหนองศาลาโนนสว่าง577นามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภู39000เมืองหนองบัวลำภู 2 945416481nongsalanonsawang@hotmail.com nongsalanonsawang@hotmail.com17.0350537664102.506676658
390100157600271039760027 บ้านกุดเต่า7บ้านกุดเต่านามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภู39000เมืองหนองบัวลำภู 2 17.0209059989102.543469824
390100167600281039760028 บ้านนาอ่าง3บ้านนาอ่างนามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภู39000เมืองหนองบัวลำภู 2 929424404 17.0592175087102.467709697
390100177600571039760057 บ้านโนนขมิ้น10บ้านโนนสำราญโนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภู39000เมืองหนองบัวลำภู 4 17.160038102.3187639
390100187600581039760058 บ้านห้วยโจดเก่าโกใต้835โนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภู39000เมืองหนองบัวลำภู 4 862224783 17.1898462903102.269679516
390100197600621039760062 บ้านโนนคูณ3โนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภู39000เมืองหนองบัวลำภู 4 895727468bannonkhoonschool@gmail.com 17.166815102.292365
390100207600631039760063 บ้านนาเลิง2โนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภู39000เมืองหนองบัวลำภู 4 819645843 17.1482888102.3114104
390100217600641039760064 บ้านห้วยไร่9โนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภู39000เมืองหนองบัวลำภู 4 646569340 17.1628930324102.24919796
390100227600731039760073 ร่มเกล้า6โนนทันเมืองหนองบัวลำภู39000เมืองหนองบัวลำภู 7 romklao.nb@gmail.com www.romkao.ac.th17.24366293102.534856
390100237600741039760074 บ้านโนนทัน2โนนทันเมืองหนองบัวลำภู39000เมืองหนองบัวลำภู 7 857540854 17.2470536102.5614044
390100247600771039760077 บ้านอ่างบูรพา5บ้านอ่างบูรพาโนนทันเมืองหนองบัวลำภู39000เมืองหนองบัวลำภู 7 818713918 17.2454671102.5267554
390100257600781039760078 บ้านภูพานคำ7บ้านภูพานคำโนนทันเมืองหนองบัวลำภู39000เมืองหนองบัวลำภู 7 42109903phupankum@gmail.com http://data.bopp-obec./infoweb/index.php?School_ID=103976007817.2591265102.4864139
390100267600201039760020 บ้านหินคูณ3บ้านโนนคูณบ้านขามเมืองหนองบัวลำภู39000เมืองหนองบัวลำภู 2 17.1173415102.4647496
390100277600221039760022 บ้านข้องโป้ สาขาบ้านค้อ6บ้านค้อบ้านขามเมืองหนองบัวลำภู39000เมืองหนองบัวลำภู 2 17.0605350075102.438254743
390100287600161039760016 บ้านโคกกุง12บ้านโคกกุงบ้านขามเมืองหนองบัวลำภู39000เมืองหนองบัวลำภู 2 42950051kokkung39@gmail.com https ://sites.google.com/site/kokkungschool17.1187696492102.476714821
390100307600181039760018 บ้านดอนนาดี7บ้านขามเมืองหนองบัวลำภู39000เมืองหนองบัวลำภู 2 42950052- 17.1025562102.4750978
390100317600191039760019 บ้านข้องโป้5บ้านขามเมืองหนองบัวลำภู39000เมืองหนองบัวลำภู 2 17.080218955102.451615955
390100337600411039760041 บ้านห้วยค้อ10บ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภู39000เมืองหนองบัวลำภู 3 42109909Banhuaikhor@hotmail.com 17.1217292209102.398707693
390100347600351039760035 บ้านโคกม่วย3บ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภู39000เมืองหนองบัวลำภู 3 42311683palkulsomsak@gmail.com BANKOKMUAY.com17.080343102.423112
390100357600361039760036 บ้านพร้าว1บ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภู39000เมืองหนองบัวลำภู 3 42001050 17.0964945011102.424668946
390100367600371039760037 บ้านบกโนนเรียง11บ้านหัวขัวบ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภู39000เมืองหนองบัวลำภู 3 42314042banboknon@hotmail.com www.boknonriang.ac.th17.0926538885102.387785228
390100377600381039760038 บ้านศรีสุขนาล้อม7บ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภู39000เมืองหนองบัวลำภู 3 833621780seisuknalom2500@gmail.com 17.0858256102.3463533
390100397600401039760040 บ้านโนนสูงใหม่วังทอง8บ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภู39000เมืองหนองบัวลำภู 3 42950054- -17.115362955102.356129587
390100407600541039760054 บ้านบุ่งบก7บ้านบุ่งบกป่าไม้งามเมืองหนองบัวลำภู39000เมืองหนองบัวลำภู 5 887429195- -16.9374298102.3975584
390100417600551039760055 ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูล2ป่าไม้งามเมืองหนองบัวลำภู39000เมืองหนองบัวลำภู 5 091-862746439010041@nb1.go.th 16.995794482102.364172572
390100427600501039760050 โคกกลางใหม่โพธิ์ทอง4บ้านโคกกลางป่าไม้งามเมืองหนองบัวลำภู39000เมืองหนองบัวลำภู 5 -kokklangmai@hotmail.com -16.9431495102.3773274
390100437600511039760051 บ้านโคกน้ำเกี้ยง3122ป่าไม้งามเมืองหนองบัวลำภู39000เมืองหนองบัวลำภู 5 -koknamkiang10@gmai.com -16.9874105928102.339797737
390100447600521039760052 บ้านลาด1บ้านลาดใต้ป่าไม้งามเมืองหนองบัวลำภู39000เมืองหนองบัวลำภู 5 042-315836 16.9793972102.3929751
390100457600531039760053 บ้านห้วยหามต่าง8บ้ายห้วยหามต่างป่าไม้งามเมืองหนองบัวลำภู39000เมืองหนองบัวลำภู 5 16.9637432396102.38703871
390100467600081039760008 บ้านห้วยลึก4โพธิ์ชัยเมืองหนองบัวลำภู39000เมืองหนองบัวลำภู 1 622351336banhuayluekschool.nongbua@gmail.com hauyluk.net.com17.2131227157102.414252287
390100477600091039760009 บ้านตำแย3โพธิ์ชัยเมืองหนองบัวลำภู39000เมืองหนองบัวลำภู 1 17.1943306154102.41196701
390100487600101039760010 บ้านคึมชาดห้วยบง1บ้านคึมชาดโพธิ์ชัยเมืองหนองบัวลำภู39000เมืองหนองบัวลำภู 6 088-3393368j.srirach33@gmail.com 17.251247163102.372911544
390100497600111039760011 บ้านนาวังเวิน7โพธิ์ชัยเมืองหนองบัวลำภู39000เมืองหนองบัวลำภู 1 42315970Nawangwern2475@gmail.com www.School. Nb1.go.th/ 103976001117.2256979102.4135917
390100507600051039760005 บ้านลำภู1บ้านลำภูลำภูเมืองหนองบัวลำภู39000เมืองหนองบัวลำภู 7 843902288 17.1981553318102.427954264
390100517600061039760006 อนุบาลหนองบัวลำภู5ลำภูเมืองหนองบัวลำภู39000เมืองหนองบัวลำภู 7 042-312724ablamphu@hotmail.com 17.2160578814102.443725366
390100547600011039760001 หนองบัววิทยายน1170/1หนองบัวเมืองหนองบัวลำภู39000เมืองหนองบัวลำภู 1 042-312596buawit2456@gmail.com www.buawit.ac.th17.2033229102.4440579
390100567600211039760021 บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์8บ้านวังน้ำขาวใหม่พัฒนาหนองบัวเมืองหนองบัวลำภู39000เมืองหนองบัวลำภู 1 42319003 17.1543229337102.443636656
390100577600421039760042 บ้านสุขเกษม4หนองบัวเมืองหนองบัวลำภู39000เมืองหนองบัวลำภู 1 614199789- -17.1882103102.4156707
390100597600761039760076 บ้านภูพานทอง2บ้านภูพานทองหนองบัวเมืองหนองบัวลำภู39000เมืองหนองบัวลำภู 7 -pupranthong_school@hotmail.com -17.2287149102.4721121
390100607600031039760003 บ้านเสาเล้า6หนองบัวเมืองหนองบัวลำภู39000เมืองหนองบัวลำภู 1 -- 17.1670240344102.460135176
390100617600121039760012 บ้านหนองผือราษฎร์บำรุง2บ้านนาลาดควายหนองภัยศูนย์เมืองหนองบัวลำภู39000เมืองหนองบัวลำภู 6 042-950018 17.2357608102.397764
390100627600131039760013 ไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)1หนองภัยศูนย์เมืองหนองบัวลำภู39000เมืองหนองบัวลำภู 6 42378502Thairath81@hotmail.com 17.2412796102.3898802
390100637600461039760046 บ้านดอนยานาง3190หนองภัยศูนย์เมืองหนองบัวลำภู39000เมืองหนองบัวลำภู 6 847939197- -17.2680222102.3909619
390100647600651039760065 บ้านกองแป่มหนองสวรรค์1243หนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภู39000เมืองหนองบัวลำภู 6 00 017.2035853301102.359066102
390100657600671039760067 บ้านหินลับศิลามงคล7224หนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภู39000เมืองหนองบัวลำภู 6 935626760- -17.2175591102.2908363
390100667600681039760068 บ้านหนองบัวโซม3221หนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภู39000เมืองหนองบัวลำภู 6 nongbuasom.nbs@gmail.com www.buasom.ac.th17.209663102.323828
390100677600701039760070 บ้านโคกกลางโนนงาม2111หนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภู39000เมืองหนองบัวลำภู 6 611216879kogklang_nongam@hotmail.com 17.1994778102.319018
390100687600721039760072 บ้านหนองปลาขาว672หนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภู39000เมืองหนองบัวลำภู 6 832370915pornchai915@gmail.com -17.1907703923102.350550799
390100697600611039760061 หนองหว้าวิทยาสรรค์7บ้านหนองหว้าน้อยหนองหว้าเมืองหนองบัวลำภู39000เมืองหนองบัวลำภู 4 napaskool@gmail.com https://sites.google.com/site/hnxnghwawithyasrrkhsphpnph1/17.1760694335102.373930832
390100707600591039760059 บ้านเพ็กเฟื้อยห้วยเตย3หนองหว้าเมืองหนองบัวลำภู39000เมืองหนองบัวลำภู 4 887383479pekfauy.school.nb.1@gmail.com https://sites.google.com/view/pekfauyschool17.1490273957102.332579262
390100717600601039760060 บ้านหนองผำโคกสวรรค์4หนองหว้าเมืองหนองบัวลำภู39000เมืองหนองบัวลำภู 4 -nongphum@thaimail.com www.nongphum.net17.1681576009102.362425227
390100727600291039760029 หัวนาศึกษาวิทย์1บ้านหัวนาหัวนาเมืองหนองบัวลำภู39000เมืองหนองบัวลำภู 5 -supa4777@gmail.com https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=103976002917.01653336102.4106469
390100737600301039760030 บ้านข่าดอนเข็ม15หัวนาเมืองหนองบัวลำภู39000เมืองหนองบัวลำภู 5 931023671 17.047816102.421846
390100747600311039760031 บ้านดินทรายอ่อน6133หัวนาเมืองหนองบัวลำภู39000เมืองหนองบัวลำภู 3 886879291- dinsaion.net17.0300659139102.33531577
390100757600321039760032 บ้านโนนสวรรค์หนองแก4หัวนาเมืองหนองบัวลำภู39000เมืองหนองบัวลำภู 5 883390686kenshiroei@hotmail.com http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103976003217.0298105938102.388620375
390100767600561039760056 บ้านดอนหัน10บ้านดอนหันหัวนาเมืองหนองบัวลำภู39000เมืองหนองบัวลำภู 5 847930039donhunschool99@gmail.com 17.0047596102.4034938
390100777600331039760033 บ้านโนนม่วง9หัวนาเมืองหนองบัวลำภู39000เมืองหนองบัวลำภู 5 878641698parinyawut0878641698@hotmail.com -17.0401448102.3779794
390100787600341039760034 บ้านหนองแสงนาล้อม8หัวนาเมืองหนองบัวลำภู39000เมืองหนองบัวลำภู 3 898417949- -17.0489354498102.350264985
390100797602571039760257 ชุมชนบ้านกุดดู่12บ้านกุดดู่กุดดู่โนนสัง39140โนนสัง 4 042-315964 16.9481544102.5775605
390100807602581039760258 บ้านหนองแวง14กุดดู่โนนสัง39140โนนสัง 4 833382213nongwangschool2017@gmail.com 16.9504699102.6261262
390100817602591039760259 บ้านหนองเม็ก6กุดดู่โนนสัง39140โนนสัง 4 -- -16.9630463484102.638846689
390100827602601039760260 บ้านโสกช้าง8บ้านโสกช้างกุดดู่โนนสัง39140โนนสัง 4 16.9475396102.5657142
390100837602611039760261 บ้านหัวขัว710บ้านหัวขัวกุดดู่โนนสัง39140โนนสัง 4 086-2199434 16.9213183102.5927406
390100847602621039760262 นิคมสงเคราะห์ 25กุดดู่โนนสัง39140โนนสัง 4 42950104- -16.9599124102.5640327
390100857602631039760263 บ้านกุดคอเมย4บ้านกุดคอเมยกุดดู่โนนสัง39140โนนสัง 4 16.9552791565102.632193831
390100867602841039760284 โคกม่วงประชาสรรค์2โคกม่วงโนนสัง39140โนนสัง 3 081-9752309khokmuang@hotmail.com 16.8833048102.3803256
390100877602851039760285 ตาดไฮบ้านแมดสามัคคี5โคกม่วงโนนสัง39140โนนสัง 3 42315441jaimorlum@gmail.com http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103976028516.905425102.4114851
390100887602861039760286 บ้านข่าน้อย3บ้านข่าน้อยโคกม่วงโนนสัง39140โนนสัง 3 -- -16.8672741102.4011375
390100897602871039760287 หนองปิงบุ่งบกวิทยา6โคกม่วงโนนสัง39140โนนสัง 3 613652591 16.9075773102.3893034
390100907602951039760295 บ้านวังมน8233โคกม่วงโนนสัง39140โนนสัง 3 089-2150430- -16.93753667102.464745
390100917602961039760296 บ้านวังมนสาขาชัยมงคล9บ้านชัยมงคลโคกม่วงโนนสัง39140โนนสัง 3 042-950033- -16.91508833102.4548217
390100927602641039760264 บ้านโคกใหญ่1บ้านโคกใหญ่โคกใหญ่โนนสัง39140โนนสัง 2 872269553 16.80409204102.5590609
390100957602671039760267 บ้านหนองตานา345โคกใหญ่โนนสัง39140โนนสัง 2 833558997-bannongtanaschool@gmail.com -16.8212555914102.562431917
390100967602681039760268 บ้านหนองสะแบง6208โคกใหญ่โนนสัง39140โนนสัง 2 42950034- -16.8341665432102.54558741
390100977602691039760269 บ้านโนนปอแดง4บ้านโนนปอแดงโคกใหญ่โนนสัง39140โนนสัง 2 872327205 https://sites.google.com/view/bannonpordaeng16.8361414313102.564655301
390100987602901039760290 นิคมสงเคราะห์วิทยา1บ้านนิคมพัฒนานิคมพัฒนาโนนสัง39140โนนสัง 4 42315701sanya042375570@gmail.com http://www.nikomvit.com16.9119778102.5357273
390100997602911039760291 บ้านโคกสะอาด5บ้านโคกสะอาดนิคมพัฒนาโนนสัง39140โนนสัง 4 992492969rrkoksaad@gmail.com 16.9256758055102.552268362
390101007602921039760292 บ้านดงบาก10บ้านดงบากนิคมพัฒนาโนนสัง39140โนนสัง 4 640587317 16.946206102.5046739
390101037602541039760254 บ้านโนนตาล2โนนเมืองโนนสัง39140โนนสัง 3 934412640- -16.85752102.45705
390101047602551039760255 บ้านโนนสว่าง3โนนเมืองโนนสัง39140โนนสัง 3 16.8156234102.462958
390101057602561039760256 บ้านโนนเมือง6โนนเมืองโนนสัง39140โนนสัง 3 973199863- -16.84101203102.454101202
390101067602881039760288 บ้านห้วยบง5โนนเมืองโนนสัง39140โนนสัง 3 973186532huaybongschool5@gmail.com http://shool.obec.go.th./bhbschool16.8514178222102.403128178
390101077602891039760289 บ้านโคกม่วงชุม4บ้านโคกม่วงชุมโนนเมืองโนนสัง39140โนนสัง 3 827430606- -16.8367741102.4172417
390101087602481039760248 บ้านโนนสงเปลือย2โนนสังโนนสัง39140โนนสัง 1 16.8717078955102.570081199
390101097602431039760243 โนนสังวิทยาสรรค์3โนนสังโนนสัง39140โนนสัง 1 872192880- -16.8680475668102.572672347
390101107602441039760244 บ้านโคกกลาง11บ้านโคกกลางโนนสังโนนสัง39140โนนสัง 1 083-3684568 -16.8544988041102.570127595
390101117602451039760245 บ้านโสกจาน7โนนสังโนนสัง39140โนนสัง 1 42375161- -16.8935838977102.580193174
390101137602471039760247 บ้านหนองแวงงิ้วตาก12โนนสังโนนสัง39140โนนสัง 1 16.8763163102.5406124
390101147603011039760301 บ้านท่าศิลา6บ้านท่าศิลาบ้านค้อโนนสัง39140โนนสัง 1 -- -16.8343106102.6147312
390101167602971039760297 บ้านค้อ1บ้านค้อโนนสัง39140โนนสัง 1 833583861 16.8874812102.6065307
390101177602981039760298 บ้านหนองทุ่ม5บ้านค้อโนนสัง39140โนนสัง 1 042-109884- -16.8621231828102.603563003
390101187602991039760299 บ้านหนองนกเขียน7บ้านค้อโนนสัง39140โนนสัง 1 nongnokhean760299@gmail.com http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1039760299&Area_CODE=390116.9207258322102.616757154
390101197603001039760300 บ้านกุดฉิม4บ้านค้อโนนสัง39140โนนสัง 1 986938879kruon2514@hotmail.com -16.8646836102.5895036
390101207602761039760276 บ้านหนองเล้าข้าว4บ้านถิ่นโนนสัง39140โนนสัง 5 16.9941041314102.515149144
390101217602771039760277 นิคมโคกม่วงศรีสมพร8บ้านถิ่นโนนสัง39140โนนสัง 5 17.0012399102.5143873
390101227602791039760279 บ้านหินสิ่ว1010บ้านถิ่นโนนสัง39140โนนสัง 5994296245hinsiwschool@hotmail.com -16.9697186177102.579600607
390101237602711039760271 บ้านถิ่น1บ้านถิ่นโนนสัง39140โนนสัง 5849576323janpen2274@gmail.com 16.9771677696102.483824217
390101247602721039760272 บ้านโนนสูงหนองสวรรค์6บ้านถิ่นโนนสัง39140โนนสัง 5986619275nonsungnongsawan@gmail.com -17.0118058102.5368602
390101257602731039760273 บ้านกุดกวางสร้อย2บ้านถิ่นโนนสัง39140โนนสัง 5986894669rkape@hotmail.com 16.9658414244102.540149853
390101267602741039760274 บ้านโสกก้านเหลือง5บ้านถิ่นโนนสัง39140โนนสัง 5956630613sokkanleng2014@hotmail.com http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103976027416.9936096102.5574358
390101277602801039760280 โสกแคนหนองหญ้าปล้อง2ปางกู่โนนสัง39140โนนสัง 5 16.9781385062102.604215145
390101287602811039760281 ปรางค์กู่1บ้านดอนกู่ปางกู่โนนสัง39140โนนสัง 5610318221- -16.9843851102.6209793
390101297602821039760282 นิคมวัฒนา 69บ้านนิคมศรีวิไลปางกู่โนนสัง39140โนนสัง 5878563250 17.011937409102.599437867
390101307602831039760283 บ้านหนองบัวเงิน3บ้านหนองบัวเงินปางกู่โนนสัง39140โนนสัง 5944352515 17.011417102.579972
390101317602751039760275 บ้านหนองแวงป่งสัง4ปางกู่โนนสัง39140โนนสัง 5982435521- http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103976027517.0114567102.5517077
390101327602781039760278 นิคมสงเคราะห์ 37ปางกู่โนนสัง39140โนนสัง 5934163737- -17.0083905102.5675518
390101337602501039760250 บ้านหนองเหมือดแอ่11บ้านหนองเรือหนองเรือโนนสัง39140โนนสัง 2 819542693yosita.yo1984@gmail.com http://39102178.thaischool.in.th/?fbclid=IwAR1UKN-m3GSqQpkwbZhfK7QgMVOOU08KWap7Gdnw3GdIEjS6J2FbBArBnvA16.8411789344102.496838019
390101347602511039760251 บ้านท่าลาด4หนองเรือโนนสัง39140โนนสัง 2 844205757- -16.8087888062102.469920848
390101357602521039760252 หนองกุงจารย์ผางวิทยา13บ้านทรัพย์ภูเก้าหนองเรือโนนสัง39140โนนสัง 2 956692676- www.chanphang.net16.8616521102.4846369
390101367602701039760270 บ้านโคกป่ากุง2101หนองเรือโนนสัง39140โนนสัง 2 833296853kpk_school@hotmail.com 16.8465966575102.546195369
390101377602531039760253 บ้านหนองลุมพุก3หนองเรือโนนสัง39140โนนสัง 2 16.8455703729102.5167109
390101387602491039760249 บ้านหนองกุงคำไฮ7240หนองเรือโนนสัง39140โนนสัง 2 654428952- -16.8533335102.5142911
390101397601451039760145 บ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทอง1บ้านกุดสะเทียนกุดสะเทียนศรีบุญเรือง39180ศรีบุญเรือง 7 899423515- -17.033016102.257955
390101407601461039760146 บ้านกุดแท่น779กุดสะเทียนศรีบุญเรือง39180ศรีบุญเรือง 7 833623279kudtan2555@hotmail.com -17.0184329639102.262953915
390101417601471039760147 บ้านวังคูณ5กุดสะเทียนศรีบุญเรือง39180ศรีบุญเรือง 7 093-5109156 17.0621862152102.23734655
390101427601481039760148 บ้านนาทม4บ้านนาทมกุดสะเทียนศรีบุญเรือง39180ศรีบุญเรือง 7 899423515natom.760148@gmail.com 17.0285239553102.243742737
390101437601491039760149 บ้านนาชุมแสง3กุดสะเทียนศรีบุญเรือง39180ศรีบุญเรือง 7 854590891- www.bannachumsang.ac.th17.0343686102.2575391
390101447601501039760150 บ้านโนนเสถียร2กุดสะเทียนศรีบุญเรือง39180ศรีบุญเรือง 7 17.0812961102.2604598
390101457601891039760189 บ้านทรายมูล7ทรายทองศรีบุญเรือง39180ศรีบุญเรือง 4 817086970- -16.8348522102.3659229
390101467601901039760190 บ้านหนองอุ6151ทรายทองศรีบุญเรือง39180ศรีบุญเรือง 4 879533418- http://www.nong-u.ac.th16.8836355871102.31260787
390101477601911039760191 บ้านหนองขามท่างาม4ทรายทองศรีบุญเรือง39180ศรีบุญเรือง 4 nongkhamtangamschool@gmail.com -16.8518978102.3367618
390101487601921039760192 บ้านดอนข่าเหล่านาดีกุดหัวแฮด5ทรายทองศรีบุญเรือง39180ศรีบุญเรือง 4 -- https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=103976019216.88503966102.3304912
390101517601861039760186 บ้านห้วยบ่อทอง1571นากอกศรีบุญเรือง39180ศรีบุญเรือง 6 042-950-111HBT.7115@hotmail.com 16.892595102.075046
390101527601741039760174 ชุมชนบ้านนากอก1นากอกศรีบุญเรือง39180ศรีบุญเรือง 6 856070125- -16.9080861102.1994937
390101537601751039760175 โคกม่วงทองวิทยา4บ้านโคกม่วงนากอกศรีบุญเรือง39180ศรีบุญเรือง 6 042-109930ploypeth@hotmail.com -16.9536016968102.217247217
390101547601761039760176 บ้านกุดดุกสุขเกษม22นากอกศรีบุญเรือง39180ศรีบุญเรือง 6 -- -16.9283436102.2179576
390101557601771039760177 บ้านโคกล่าม2นากอกศรีบุญเรือง39180ศรีบุญเรือง 6 958409709 school.go.th/koklamschool616.9040063529102.227346763
390101567601781039760178 บ้านโนนงาม21บ้านโนนงาม-โนนเกษมนากอกศรีบุญเรือง39180ศรีบุญเรือง 6 042003442-3 16.8954744883102.213884039
390101577601791039760179 บ้านโคกสนั่น10นากอกศรีบุญเรือง39180ศรีบุญเรือง 6 909274264chompoo_baba@hotmail.com 16.9199698347102.184474679
390101587601801039760180 บ้านหนองผือท่าปากเป่ง12นากอกศรีบุญเรือง39180ศรีบุญเรือง 6 611188015 Nongphue35@gmail.com 16.8956031102.2360091
390101597601811039760181 บ้านแกท่าวารี6บ้านแกนากอกศรีบุญเรือง39180ศรีบุญเรือง 6 859291199 16.8740136899102.187133964
390101607601821039760182 บ้านโนนสำราญสมสนุก8นากอกศรีบุญเรือง39180ศรีบุญเรือง 6 878650649 www.nonsamransomsanook.com16.882729636102.159653035
390101617601831039760183 บ้านวังไฮ536/2นากอกศรีบุญเรือง39180ศรีบุญเรือง 6 943902666 16.8911437356102.170760083
390101627601841039760184 บ้านโนนข่า(พอง)7บ้านโนนข่า(พอง)นากอกศรีบุญเรือง39180ศรีบุญเรือง 6 42950067 16.8673236102.2038329
390101637601851039760185 นาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยา11บ้านตาลเดี่ยวนากอกศรีบุญเรือง39180ศรีบุญเรือง 6 969718990 16.89651266102.0993867
390101647601561039760156 บ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา4289โนนม่วงศรีบุญเรือง39180ศรีบุญเรือง 3 986464195nsw_school@hotmail.com -17.1047023102.2159251
390101657601571039760157 บ้านโนนหว้าทอง1โนนม่วงศรีบุญเรือง39180ศรีบุญเรือง 3 17.1394223863102.191556717
390101667601581039760158 บ้านตะเคียนทอง2บ้านตะเคียนทองโนนม่วงศรีบุญเรือง39180ศรีบุญเรือง 3 042-109926 17.1331698102.1439342
390101677601591039760159 ฝายหินประชารักษ์6โนนม่วงศรีบุญเรือง39180ศรีบุญเรือง 3 981023864 www.fhaihin.net17.1190133102.1610045
390101687601601039760160 บ้านมอเหนือ5282โนนม่วงศรีบุญเรือง39180ศรีบุญเรือง 3 899412442 17.0809483457102.211507942
390101697601611039760161 บ้านโนนสะอาด1บ้านโนนสะอาดโนนสะอาดศรีบุญเรือง39180ศรีบุญเรือง 5 -kaewpipop@gmail.com -16.97192102.133472
390101707601621039760162 โนนคูณวิทยา4187โนนสะอาดศรีบุญเรือง39180ศรีบุญเรือง 5 817495188 16.9630889115102.177438991
390101717601631039760163 ทุ่งโพธิ์นาอุดมวิทยา5บ้านทุ่งโพธิ์โนนสะอาดศรีบุญเรือง39180ศรีบุญเรือง 5 965591453t484701206_@hotmail.com -16.979745102.2182455
390101727601641039760164 บ้านโต่งโต้น7โนนสะอาดศรีบุญเรือง39180ศรีบุญเรือง 5 16.9545922102.1986288
390101737601661039760166 บ้านวังโปร่ง3บ้านวังโปร่งโนนสะอาดศรีบุญเรือง39180ศรีบุญเรือง 5 885612939- http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103976016617.0141787195102.186806314
390101747601651039760165 บ้านวังโพนคึมน้ำเกลี้ยง8บ้านวังโพนโนนสะอาดศรีบุญเรือง39180ศรีบุญเรือง 5 934523346- -16.9234857102.1105478
390101757601671039760167 หินตลาดศรีสง่าวิทยา2145โนนสะอาดศรีบุญเรือง39180ศรีบุญเรือง 5 828374589hintaladsrisanga@gmail.com gg.gg/hintalad16.9472395102.1051858
390101767601681039760168 หินตลาดศรีสง่าวิทยา สาขาศรีภูทอง1515โนนสะอาดศรีบุญเรือง39180ศรีบุญเรือง 5 892740539 16.9540657102.0637009
390101777601871039760187 วังแคนวังคูณวิทยา6บ้านวังแคนโนนสะอาดศรีบุญเรือง39180ศรีบุญเรือง 5 314142 16.917967102.147948
390101787601881039760188 บ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ19)10164โนนสะอาดศรีบุญเรือง39180ศรีบุญเรือง 5 -- -16.9230161894102.158500416
390101797601271039760127 หนองม่วงชมพูทอง5132เมืองใหม่ศรีบุญเรือง39180ศรีบุญเรือง 1 821141143nongmuangchomphuthong@gmail.com www.facebook.com/?ç???¹˹ͧ??ǧ???ٷͧ-11130843732244116.987682152102.284412978
390101807601301039760130 บ้านห้วยไผ่12100เมืองใหม่ศรีบุญเรือง39180ศรีบุญเรือง 1 17.011565102.28513
390101817601381039760138 บ้านมอใต้9บ้านมอใต้เมืองใหม่ศรีบุญเรือง39180ศรีบุญเรือง 1 42354247- 16.9516271102.2776715
390101827601241039760124 เมืองใหม่วิทยา2เมืองใหม่ศรีบุญเรือง39180ศรีบุญเรือง 1 42353366 mmw.ac.th16.9678955496102.275973062
390101837601251039760125 บ้านหนองทุ่งมน11134เมืองใหม่ศรีบุญเรือง39180ศรีบุญเรือง 1 091-3675649 16.9878459338102.299049053
390101847601261039760126 บ้านโนนสว่างโนนสง่า6 10เมืองใหม่ศรีบุญเรือง39180ศรีบุญเรือง 1 084-7431634k.khanawut@gmail.com -17.0310686039102.319612344
390101857601691039760169 บ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย5บ้านหล่อพัฒนายางหล่อศรีบุญเรือง39180ศรีบุญเรือง 3 982983683 17.0407025048102.186458943
390101867601701039760170 บ้านดอนเกล็ด15บ้านศรีนครยางหล่อศรีบุญเรือง39180ศรีบุญเรือง 3 -hanchangchai@gmail.com 17.060004908102.190467123
390101877601711039760171 บ้านป่าคาบูรพาดอนเล้า2159ยางหล่อศรีบุญเรือง39180ศรีบุญเรือง 3 06-1525-4744paka2481_sc@hotmail.co.th http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=103976017117.021307102.206373
390101887601721039760172 บ้านสันป่าพลวง10ยางหล่อศรีบุญเรือง39180ศรีบุญเรือง 3 42109940sunpaplung@gmail.com http://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=103976017217.097467102.14921
390101897601731039760173 โนนสมบูรณ์วิทยา3บ้านโนนสมบูรณ์ยางหล่อศรีบุญเรือง39180ศรีบุญเรือง 3 981023864 17.051699102.131542
390101907601331039760133 บ้านศรีบุญเรือง1ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง39180ศรีบุญเรือง 2 42353570- https://www.facebook.com/groups/bansribunruang/16.9312799718102.263385984
390101917601341039760134 บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย2บ้านห้วยฮวกศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง39180ศรีบุญเรือง 2 42351904 16.9041093102.2743089
390101927601351039760135 บ้านโคกสูงโคกสวรรค์6บ้านโคกสูงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง39180ศรีบุญเรือง 2 930988757- -16.9594155102.2276605
390101937601361039760136 บ้านหนองบัวน้อย7ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง39180ศรีบุญเรือง 2 81996157 16.9225957102.2364833
390101947601371039760137 บ้านหนองแตง5ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง39180ศรีบุญเรือง 2 932565464- -16.9009049457102.250973601
390101957601951039760195 บ้านห้วยหว้าวังทอง3ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง39180ศรีบุญเรือง 2 647783149 16.9149249119102.301662775
390101967601961039760196 บ้านนาแพง4บ้านาแพงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง39180ศรีบุญเรือง 2 872134731napaengschool11@gmail.com 16.9289303238102.289823686
390101977601971039760197 บ้านหนองกุงแก้ว4254หนองกุงแก้วศรีบุญเรือง39180ศรีบุญเรือง 3 -- -17.1210517235102.094932857
390101987601981039760198 บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์2บ้านโนนสะอาดหนองกุงแก้วศรีบุญเรือง39180ศรีบุญเรือง 3 854542860noodear.atpooh@gmail.com -17.0738186588102.111266367
390101997601991039760199 บ้านคอกวัว3บ้านคอกวัวหนองกุงแก้วศรีบุญเรือง39180ศรีบุญเรือง 3 935729978khokwua39010199@gmail.com -17.0859383102.1087582
390102007602001039760200 บ้านผาสุก5หนองกุงแก้วศรีบุญเรือง39180ศรีบุญเรือง 3 633136599chantra2809@gmail.com -17.135418102.035564
390102017602011039760201 บ้านหนองคังคา1บ้านหนองคังคาหนองกุงแก้วศรีบุญเรือง39180ศรีบุญเรือง 3 866456532 17.0672419102.1149791
390102027602021039760202 บ้านนาสำราญรุ่งเรือง66หนองกุงแก้วศรีบุญเรือง39180ศรีบุญเรือง 3 939533053 17.157765102.1123788
390102067601511039760151 หนองแกสระแก้ววิทยา1บ้านหนองแกหนองแกศรีบุญเรือง39180ศรีบุญเรือง 7 42370317nongkaenongbua1@hotmail.com 17.0755158102.3012729
390102077601521039760152 บ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา6บ้านหนองโกหนองแกศรีบุญเรือง39140ศรีบุญเรือง 7 42315970 17.0494945102.2811208
390102087601531039760153 บ้านสำราญสุข7บ้านสำราญสุขหนองแกศรีบุญเรือง39180ศรีบุญเรือง 7 938634255 17.1125917102.2994553
390102097601541039760154 กุดหานสามัคคี4151หนองแกศรีบุญเรือง39180ศรีบุญเรือง 7 khudhan@gmail.com 17.049491102.2811216
390102107601401039760140 ดอนปอวิทยา2บ้านดอนปอหนองบัวใต้ศรีบุญเรือง39180ศรีบุญเรือง 4 634360505donporwittaya@gmail.com https://sites.google.com/site/donporwittaya/16.919096102.368535
390102117601411039760141 บ้านนาทับควาย8139หนองบัวใต้ศรีบุญเรือง39180ศรีบุญเรือง 4 085-7456939toy.laopeng@gmail.com 16.9546192102.3359435
390102127601441039760144 บ้านบุ่งแก้วน้ำลัด5บ้านบุ่งแก้วหนองบัวใต้ศรีบุญเรือง39180ศรีบุญเรือง 4 16.8767526754102.364466227
390102137601421039760142 บ้านหนองโน7บ้านหนองโนหนองบัวใต้ศรีบุญเรือง39180ศรีบุญเรือง 4 819653708 www.bannongno.com16.94689755102.3730602
390102147601431039760143 บ้านสร้างเสี่ยน3หนองบัวใต้ศรีบุญเรือง39180ศรีบุญเรือง 4 42002274srangsean@gmail.com 16.8939353931102.364547149
390102157601281039760128 กุดจิกวิทยา7บ้านหันนางามหันนางามศรีบุญเรือง39180ศรีบุญเรือง 1 081-6019727goodjikwittaya@hotmail.com 17.0021063102.2545997
390102177601311039760131 บ้านโปร่งแจ้ง2143หันนางามศรีบุญเรือง39180ศรีบุญเรือง 1 819748661prongjang@hotmail.com http://school.obec.go.th/prongjangs16.9830050846102.262186356
390102187601321039760132 บ้านห้วยกวางทอง370หันนางามศรีบุญเรือง39180ศรีบุญเรือง 1 uk_27@outlook.co.th 16.99878399102.2328531
390102197601391039760139 บ้านนาดี “คุรุราษฎร์บำรุง"5178 บ้านนาดีหันนางามศรีบุญเรือง39180ศรีบุญเรือง 1 42353578suda.sirchan@gmail.com www.bannadee.com16.9627538729102.267662853