เครือข่ายเว็บไซต์-อีเมล์โรงเรียน
SMISชื่อ (ไทย)อำเภอเว็บไซต์อีเมล์
39010001 โพธิ์ศรีสะอาดวิทยา เมืองหนองบัวลำภูpose_school@hotmail.co.th
39010002 บ้านโนนอุดม เมืองหนองบัวลำภูwww.nonudom.netbannonudom@hotmail.com
39010003 ยางหลวงพิทยาคม เมืองหนองบัวลำภูkru_noi_noi@hotmail.com
39010004 ทุ่งโปร่งประชาสรรค์ เมืองหนองบัวลำภูtungprongprachaa@hotmail.co.th
39010006 บ้านกุดจิก เมืองหนองบัวลำภูkruyoudon@gmail.com
39010007 บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์ เมืองหนองบัวลำภูhuaykha@hotmail.com
39010008 บ้านหนองกุง เมืองหนองบัวลำภู
39010009 ชุมชนนาคำไฮวิทยา เมืองหนองบัวลำภู
39010010 บ้านกุดฉิม เมืองหนองบัวลำภู
39010011 บ้านนามะเฟือง เมืองหนองบัวลำภูhttp://www.nmf.ac.thnamafueang@hotmail.com
39010012 บ้านทรายงาม เมืองหนองบัวลำภูwww.facebook/?ç???¹??ҹ???§??butsim2002thru@gmail.com
39010013 บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา เมืองหนองบัวลำภู
39010014 บ้านหนองศาลาโนนสว่าง เมืองหนองบัวลำภูnongsalanonsawang@hotmail.comnongsalanonsawang@hotmail.com
39010015 บ้านกุดเต่า เมืองหนองบัวลำภู
39010016 บ้านนาอ่าง เมืองหนองบัวลำภู
39010017 บ้านโนนขมิ้น เมืองหนองบัวลำภู
39010018 บ้านห้วยโจดเก่าโกใต้ เมืองหนองบัวลำภู
39010019 บ้านโนนคูณ เมืองหนองบัวลำภูbannonkhoonschool@gmail.com
39010020 บ้านนาเลิง เมืองหนองบัวลำภู
39010021 บ้านห้วยไร่ เมืองหนองบัวลำภู
39010022 ร่มเกล้า เมืองหนองบัวลำภูwww.romkao.ac.thromklao.nb@gmail.com
39010023 บ้านโนนทัน เมืองหนองบัวลำภู
39010024 บ้านอ่างบูรพา เมืองหนองบัวลำภู
39010025 บ้านภูพานคำ เมืองหนองบัวลำภูhttp://data.bopp-obec./infoweb/index.php?School_ID=1039760078phupankum@gmail.com
39010026 บ้านหินคูณ เมืองหนองบัวลำภู
39010027 บ้านข้องโป้ สาขาบ้านค้อ เมืองหนองบัวลำภู
39010028 บ้านโคกกุง เมืองหนองบัวลำภูhttps ://sites.google.com/site/kokkungschoolkokkung39@gmail.com
39010030 บ้านดอนนาดี เมืองหนองบัวลำภู-
39010031 บ้านข้องโป้ เมืองหนองบัวลำภู
39010033 บ้านห้วยค้อ เมืองหนองบัวลำภูBanhuaikhor@hotmail.com
39010034 บ้านโคกม่วย เมืองหนองบัวลำภูBANKOKMUAY.compalkulsomsak@gmail.com
39010035 บ้านพร้าว เมืองหนองบัวลำภู
39010036 บ้านบกโนนเรียง เมืองหนองบัวลำภูwww.boknonriang.ac.thbanboknon@hotmail.com
39010037 บ้านศรีสุขนาล้อม เมืองหนองบัวลำภูseisuknalom2500@gmail.com
39010039 บ้านโนนสูงใหม่วังทอง เมืองหนองบัวลำภู--
39010040 บ้านบุ่งบก เมืองหนองบัวลำภู--
39010041 ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูล เมืองหนองบัวลำภู39010041@nb1.go.th
39010042 โคกกลางใหม่โพธิ์ทอง เมืองหนองบัวลำภู-kokklangmai@hotmail.com
39010043 บ้านโคกน้ำเกี้ยง เมืองหนองบัวลำภู-koknamkiang10@gmai.com
39010044 บ้านลาด เมืองหนองบัวลำภู
39010045 บ้านห้วยหามต่าง เมืองหนองบัวลำภู
39010046 บ้านห้วยลึก เมืองหนองบัวลำภูhauyluk.net.combanhuayluekschool.nongbua@gmail.com
39010047 บ้านตำแย เมืองหนองบัวลำภู
39010048 บ้านคึมชาดห้วยบง เมืองหนองบัวลำภูj.srirach33@gmail.com
39010049 บ้านนาวังเวิน เมืองหนองบัวลำภูwww.School. Nb1.go.th/ 1039760011Nawangwern2475@gmail.com
39010050 บ้านลำภู เมืองหนองบัวลำภู
39010051 อนุบาลหนองบัวลำภู เมืองหนองบัวลำภูablamphu@hotmail.com
39010054 หนองบัววิทยายน เมืองหนองบัวลำภูwww.buawit.ac.thbuawit2456@gmail.com
39010056 บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์ เมืองหนองบัวลำภู
39010057 บ้านสุขเกษม เมืองหนองบัวลำภู--
39010058 บ้านห้วยทราย เมืองหนองบัวลำภูwww.gg.gg/huaysaiy-primary-schoolanu_pha@hotmail.com
39010059 บ้านภูพานทอง เมืองหนองบัวลำภู-pupranthong_school@hotmail.com
39010060 บ้านเสาเล้า เมืองหนองบัวลำภู-
39010061 บ้านหนองผือราษฎร์บำรุง เมืองหนองบัวลำภู
39010062 ไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์) เมืองหนองบัวลำภูThairath81@hotmail.com
39010063 บ้านดอนยานาง เมืองหนองบัวลำภู--
39010064 บ้านกองแป่มหนองสวรรค์ เมืองหนองบัวลำภู00
39010065 บ้านหินลับศิลามงคล เมืองหนองบัวลำภู--
39010066 บ้านหนองบัวโซม เมืองหนองบัวลำภูwww.buasom.ac.thnongbuasom.nbs@gmail.com
39010067 บ้านโคกกลางโนนงาม เมืองหนองบัวลำภูkogklang_nongam@hotmail.com
39010068 บ้านหนองปลาขาว เมืองหนองบัวลำภู-pornchai915@gmail.com
39010069 หนองหว้าวิทยาสรรค์ เมืองหนองบัวลำภูhttps://sites.google.com/site/hnxnghwawithyasrrkhsphpnph1/napaskool@gmail.com
39010070 บ้านเพ็กเฟื้อยห้วยเตย เมืองหนองบัวลำภูhttps://sites.google.com/view/pekfauyschoolpekfauy.school.nb.1@gmail.com
39010071 บ้านหนองผำโคกสวรรค์ เมืองหนองบัวลำภูwww.nongphum.netnongphum@thaimail.com
39010072 หัวนาศึกษาวิทย์ เมืองหนองบัวลำภูhttps://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1039760029supa4777@gmail.com
39010073 บ้านข่าดอนเข็ม เมืองหนองบัวลำภู
39010074 บ้านดินทรายอ่อน เมืองหนองบัวลำภูdinsaion.net-
39010075 บ้านโนนสวรรค์หนองแก เมืองหนองบัวลำภูhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1039760032kenshiroei@hotmail.com
39010076 บ้านดอนหัน เมืองหนองบัวลำภูdonhunschool99@gmail.com
39010077 บ้านโนนม่วง เมืองหนองบัวลำภู-parinyawut0878641698@hotmail.com
39010078 บ้านหนองแสงนาล้อม เมืองหนองบัวลำภู--
39010079 ชุมชนบ้านกุดดู่ โนนสัง
39010080 บ้านหนองแวง โนนสังnongwangschool2017@gmail.com
39010081 บ้านหนองเม็ก โนนสัง--
39010082 บ้านโสกช้าง โนนสัง
39010083 บ้านหัวขัว โนนสัง
39010084 นิคมสงเคราะห์ 2 โนนสัง--
39010085 บ้านกุดคอเมย โนนสัง
39010086 โคกม่วงประชาสรรค์ โนนสังkhokmuang@hotmail.com
39010087 ตาดไฮบ้านแมดสามัคคี โนนสังhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1039760285jaimorlum@gmail.com
39010088 บ้านข่าน้อย โนนสัง--
39010089 หนองปิงบุ่งบกวิทยา โนนสัง
39010090 บ้านวังมน โนนสัง--
39010091 บ้านวังมนสาขาชัยมงคล โนนสัง--
39010092 บ้านโคกใหญ่ โนนสัง
39010095 บ้านหนองตานา โนนสัง--bannongtanaschool@gmail.com
39010096 บ้านหนองสะแบง โนนสัง--
39010097 บ้านโนนปอแดง โนนสังhttps://sites.google.com/view/bannonpordaeng
39010098 นิคมสงเคราะห์วิทยา โนนสังhttp://www.nikomvit.comsanya042375570@gmail.com
39010099 บ้านโคกสะอาด โนนสังrrkoksaad@gmail.com
39010100 บ้านดงบาก โนนสัง
39010103 บ้านโนนตาล โนนสัง--
39010104 บ้านโนนสว่าง โนนสัง
39010105 บ้านโนนเมือง โนนสัง--
39010106 บ้านห้วยบง โนนสังhttp://shool.obec.go.th./bhbschoolhuaybongschool5@gmail.com
39010107 บ้านโคกม่วงชุม โนนสัง--
39010108 บ้านโนนสงเปลือย โนนสัง
39010109 โนนสังวิทยาสรรค์ โนนสัง--
39010110 บ้านโคกกลาง โนนสัง-
39010111 บ้านโสกจาน โนนสัง--
39010113 บ้านหนองแวงงิ้วตาก โนนสัง
39010114 บ้านท่าศิลา โนนสัง--
39010115 บ้านกุดแห่ โนนสัง
39010116 บ้านค้อ โนนสัง
39010117 บ้านหนองทุ่ม โนนสัง--
39010118 บ้านหนองนกเขียน โนนสังhttp://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1039760299&Area_CODE=3901nongnokhean760299@gmail.com
39010119 บ้านกุดฉิม โนนสัง-kruon2514@hotmail.com
39010120 บ้านหนองเล้าข้าว โนนสัง
39010121 นิคมโคกม่วงศรีสมพร โนนสัง
39010122 บ้านหินสิ่ว โนนสัง-hinsiwschool@hotmail.com
39010123 บ้านถิ่น โนนสังjanpen2274@gmail.com
39010124 บ้านโนนสูงหนองสวรรค์ โนนสัง-nonsungnongsawan@gmail.com
39010125 บ้านกุดกวางสร้อย โนนสังrkape@hotmail.com
39010126 บ้านโสกก้านเหลือง โนนสังhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1039760274sokkanleng2014@hotmail.com
39010127 โสกแคนหนองหญ้าปล้อง โนนสัง
39010128 ปรางค์กู่ โนนสัง--
39010129 นิคมวัฒนา 6 โนนสัง
39010130 บ้านหนองบัวเงิน โนนสัง
39010131 บ้านหนองแวงป่งสัง โนนสังhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1039760275-
39010132 นิคมสงเคราะห์ 3 โนนสัง--
39010133 บ้านหนองเหมือดแอ่ โนนสังhttp://39102178.thaischool.in.th/?fbclid=IwAR1UKN-m3GSqQpkwbZhfK7QgMVOOU08KWap7Gdnw3GdIEjS6J2FbBArBnvAyosita.yo1984@gmail.com
39010134 บ้านท่าลาด โนนสัง--
39010135 หนองกุงจารย์ผางวิทยา โนนสังwww.chanphang.net-
39010136 บ้านโคกป่ากุง โนนสังkpk_school@hotmail.com
39010137 บ้านหนองลุมพุก โนนสัง
39010138 บ้านหนองกุงคำไฮ โนนสัง--
39010139 บ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทอง ศรีบุญเรือง--
39010140 บ้านกุดแท่น ศรีบุญเรือง-kudtan2555@hotmail.com
39010141 บ้านวังคูณ ศรีบุญเรือง
39010142 บ้านนาทม ศรีบุญเรืองnatom.760148@gmail.com
39010143 บ้านนาชุมแสง ศรีบุญเรืองwww.bannachumsang.ac.th-
39010144 บ้านโนนเสถียร ศรีบุญเรือง
39010145 บ้านทรายมูล ศรีบุญเรือง--
39010146 บ้านหนองอุ ศรีบุญเรืองhttp://www.nong-u.ac.th-
39010147 บ้านหนองขามท่างาม ศรีบุญเรือง-nongkhamtangamschool@gmail.com
39010148 บ้านดอนข่าเหล่านาดีกุดหัวแฮด ศรีบุญเรืองhttps://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1039760192-
39010151 บ้านห้วยบ่อทอง ศรีบุญเรืองHBT.7115@hotmail.com
39010152 ชุมชนบ้านนากอก ศรีบุญเรือง--
39010153 โคกม่วงทองวิทยา ศรีบุญเรือง-ploypeth@hotmail.com
39010154 บ้านกุดดุกสุขเกษม ศรีบุญเรือง--
39010155 บ้านโคกล่าม ศรีบุญเรืองschool.go.th/koklamschool6
39010156 บ้านโนนงาม ศรีบุญเรือง
39010157 บ้านโคกสนั่น ศรีบุญเรืองchompoo_baba@hotmail.com
39010158 บ้านหนองผือท่าปากเป่ง ศรีบุญเรือง Nongphue35@gmail.com
39010159 บ้านแกท่าวารี ศรีบุญเรือง
39010160 บ้านโนนสำราญสมสนุก ศรีบุญเรืองwww.nonsamransomsanook.com
39010161 บ้านวังไฮ ศรีบุญเรือง
39010162 บ้านโนนข่า(พอง) ศรีบุญเรือง
39010163 นาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยา ศรีบุญเรือง
39010164 บ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา ศรีบุญเรือง-nsw_school@hotmail.com
39010165 บ้านโนนหว้าทอง ศรีบุญเรือง
39010166 บ้านตะเคียนทอง ศรีบุญเรือง
39010167 ฝายหินประชารักษ์ ศรีบุญเรืองwww.fhaihin.net
39010168 บ้านมอเหนือ ศรีบุญเรือง
39010169 บ้านโนนสะอาด ศรีบุญเรือง-kaewpipop@gmail.com
39010170 โนนคูณวิทยา ศรีบุญเรือง
39010171 ทุ่งโพธิ์นาอุดมวิทยา ศรีบุญเรือง-t484701206_@hotmail.com
39010172 บ้านโต่งโต้น ศรีบุญเรือง
39010173 บ้านวังโปร่ง ศรีบุญเรืองhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1039760166-
39010174 บ้านวังโพนคึมน้ำเกลี้ยง ศรีบุญเรือง--
39010175 หินตลาดศรีสง่าวิทยา ศรีบุญเรืองgg.gg/hintaladhintaladsrisanga@gmail.com
39010176 หินตลาดศรีสง่าวิทยา สาขาศรีภูทอง ศรีบุญเรือง
39010177 วังแคนวังคูณวิทยา ศรีบุญเรือง
39010178 บ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ19) ศรีบุญเรือง--
39010179 หนองม่วงชมพูทอง ศรีบุญเรืองwww.facebook.com/?ç???¹˹ͧ??ǧ???ٷͧ-111308437322441nongmuangchomphuthong@gmail.com
39010180 บ้านห้วยไผ่ ศรีบุญเรือง
39010181 บ้านมอใต้ ศรีบุญเรือง-
39010182 เมืองใหม่วิทยา ศรีบุญเรืองmmw.ac.th
39010183 บ้านหนองทุ่งมน ศรีบุญเรือง
39010184 บ้านโนนสว่างโนนสง่า ศรีบุญเรือง-k.khanawut@gmail.com
39010185 บ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย ศรีบุญเรือง
39010186 บ้านดอนเกล็ด ศรีบุญเรืองhanchangchai@gmail.com
39010187 บ้านป่าคาบูรพาดอนเล้า ศรีบุญเรืองhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1039760171paka2481_sc@hotmail.co.th
39010188 บ้านสันป่าพลวง ศรีบุญเรืองhttp://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1039760172sunpaplung@gmail.com
39010189 โนนสมบูรณ์วิทยา ศรีบุญเรือง
39010190 บ้านศรีบุญเรือง ศรีบุญเรืองhttps://www.facebook.com/groups/bansribunruang/-
39010191 บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย ศรีบุญเรือง
39010192 บ้านโคกสูงโคกสวรรค์ ศรีบุญเรือง--
39010193 บ้านหนองบัวน้อย ศรีบุญเรือง
39010194 บ้านหนองแตง ศรีบุญเรือง--
39010195 บ้านห้วยหว้าวังทอง ศรีบุญเรือง
39010196 บ้านนาแพง ศรีบุญเรืองnapaengschool11@gmail.com
39010197 บ้านหนองกุงแก้ว ศรีบุญเรือง--
39010198 บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ ศรีบุญเรือง-noodear.atpooh@gmail.com
39010199 บ้านคอกวัว ศรีบุญเรือง-khokwua39010199@gmail.com
39010200 บ้านผาสุก ศรีบุญเรือง-chantra2809@gmail.com
39010201 บ้านหนองคังคา ศรีบุญเรือง
39010202 บ้านนาสำราญรุ่งเรือง ศรีบุญเรือง
39010206 หนองแกสระแก้ววิทยา ศรีบุญเรืองnongkaenongbua1@hotmail.com
39010207 บ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา ศรีบุญเรือง
39010208 บ้านสำราญสุข ศรีบุญเรือง
39010209 กุดหานสามัคคี ศรีบุญเรืองkhudhan@gmail.com
39010210 ดอนปอวิทยา ศรีบุญเรืองhttps://sites.google.com/site/donporwittaya/donporwittaya@gmail.com
39010211 บ้านนาทับควาย ศรีบุญเรืองtoy.laopeng@gmail.com
39010212 บ้านบุ่งแก้วน้ำลัด ศรีบุญเรือง
39010213 บ้านหนองโน ศรีบุญเรืองwww.bannongno.com
39010214 บ้านสร้างเสี่ยน ศรีบุญเรืองsrangsean@gmail.com
39010215 กุดจิกวิทยา ศรีบุญเรืองgoodjikwittaya@hotmail.com
39010217 บ้านโปร่งแจ้ง ศรีบุญเรืองhttp://school.obec.go.th/prongjangsprongjang@hotmail.com
39010218 บ้านห้วยกวางทอง ศรีบุญเรืองuk_27@outlook.co.th
39010219 บ้านนาดี “คุรุราษฎร์บำรุง" ศรีบุญเรืองwww.bannadee.comsuda.sirchan@gmail.com