แผนอัตรากำลังข้าราชการ
รหัสโรงเรียนตำบลอำเภอนร.ห้องเรียนผอ.ผอ.(กคศ.)รองรอง(กคศ.)ครูครู(กคศ.)ผอ./ขาด-เกินรอง/ขาด-เกินครู/ขาด-เกินอัตรากำลังก่อน 1 ตค.อัตรากำลังตั้งแต่ 1 ตค.
1039760043 โพธิ์ศรีสะอาดวิทยาเมืองหนองบัวลำภูกุดจิก25011-----------
1039760044 บ้านโนนอุดมเมืองหนองบัวลำภูกุดจิก768-----------
1039760045 ยางหลวงพิทยาคมเมืองหนองบัวลำภูกุดจิก22311-----------
1039760047 ทุ่งโปร่งประชาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูกุดจิก22111-----------
1039760049 บ้านกุดจิกเมืองหนองบัวลำภูกุดจิก688-----------
1039760014 บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์เมืองหนองบัวลำภูนาคำไฮ22011-----------
1039760066 บ้านหนองกุงเมืองหนองบัวลำภูนาคำไฮ648-----------
1039760069 ชุมชนนาคำไฮวิทยาเมืองหนองบัวลำภูนาคำไฮ34914-----------
1039760071 บ้านกุดฉิมเมืองหนองบัวลำภูนาคำไฮ928-----------
1039760023 บ้านนามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภูนามะเฟือง38219-----------
1039760024 บ้านทรายงามเมืองหนองบัวลำภูนามะเฟือง638-----------
1039760025 บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนาเมืองหนองบัวลำภูนามะเฟือง518-----------
1039760026 บ้านหนองศาลาโนนสว่างเมืองหนองบัวลำภูนามะเฟือง1258-----------
1039760027 บ้านกุดเต่าเมืองหนองบัวลำภูนามะเฟือง768-----------
1039760028 บ้านนาอ่างเมืองหนองบัวลำภูนามะเฟือง83-----------
1039760057 บ้านโนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภูโนนขมิ้น678-----------
1039760058 บ้านห้วยโจดเก่าโกใต้เมืองหนองบัวลำภูโนนขมิ้น1418-----------
1039760062 บ้านโนนคูณเมืองหนองบัวลำภูโนนขมิ้น408-----------
1039760063 บ้านนาเลิงเมืองหนองบัวลำภูโนนขมิ้น28611-----------
1039760064 บ้านห้วยไร่เมืองหนองบัวลำภูโนนขมิ้น698-----------
1039760073 ร่มเกล้าเมืองหนองบัวลำภูโนนทัน42420-----------
1039760074 บ้านโนนทันเมืองหนองบัวลำภูโนนทัน508-----------
1039760077 บ้านอ่างบูรพาเมืองหนองบัวลำภูโนนทัน288-----------
1039760078 บ้านภูพานคำเมืองหนองบัวลำภูโนนทัน838-----------
1039760020 บ้านหินคูณเมืองหนองบัวลำภูบ้านขาม-------------
1039760022 บ้านข้องโป้ สาขาบ้านค้อเมืองหนองบัวลำภูบ้านขาม157-----------
1039760016 บ้านโคกกุงเมืองหนองบัวลำภูบ้านขาม1318-----------
1039760018 บ้านดอนนาดีเมืองหนองบัวลำภูบ้านขาม588-----------
1039760019 บ้านข้องโป้เมืองหนองบัวลำภูบ้านขาม1108-----------
1039760041 บ้านห้วยค้อเมืองหนองบัวลำภูบ้านพร้าว518-----------
1039760035 บ้านโคกม่วยเมืองหนองบัวลำภูบ้านพร้าว218-----------
1039760036 บ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภูบ้านพร้าว24111-----------
1039760037 บ้านบกโนนเรียงเมืองหนองบัวลำภูบ้านพร้าว33515-----------
1039760038 บ้านศรีสุขนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูบ้านพร้าว728-----------
1039760040 บ้านโนนสูงใหม่วังทองเมืองหนองบัวลำภูบ้านพร้าว908-----------
1039760054 บ้านบุ่งบกเมืองหนองบัวลำภูป่าไม้งาม458-----------
1039760055 ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูลเมืองหนองบัวลำภูป่าไม้งาม1048-----------
1039760050 โคกกลางใหม่โพธิ์ทองเมืองหนองบัวลำภูป่าไม้งาม15411-----------
1039760051 บ้านโคกน้ำเกี้ยงเมืองหนองบัวลำภูป่าไม้งาม16011-----------
1039760052 บ้านลาดเมืองหนองบัวลำภูป่าไม้งาม1398-----------
1039760053 บ้านห้วยหามต่างเมืองหนองบัวลำภูป่าไม้งาม308-----------
1039760008 บ้านห้วยลึกเมืองหนองบัวลำภูโพธิ์ชัย187-----------
1039760009 บ้านตำแยเมืองหนองบัวลำภูโพธิ์ชัย578-----------
1039760010 บ้านคึมชาดห้วยบงเมืองหนองบัวลำภูโพธิ์ชัย338-----------
1039760011 บ้านนาวังเวินเมืองหนองบัวลำภูโพธิ์ชัย568-----------
1039760005 บ้านลำภูเมืองหนองบัวลำภูลำภู64-----------
1039760006 อนุบาลหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภูลำภู42115-----------
1039760001 หนองบัววิทยายนเมืองหนองบัวลำภูหนองบัว1,70145-----------
1039760021 บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์เมืองหนองบัวลำภูหนองบัว12911-----------
1039760042 บ้านสุขเกษมเมืองหนองบัวลำภูหนองบัว448-----------
1039760076 บ้านภูพานทองเมืองหนองบัวลำภูหนองบัว918-----------
1039760003 บ้านเสาเล้าเมืองหนองบัวลำภูหนองบัว268-----------
1039760012 บ้านหนองผือราษฎร์บำรุงเมืองหนองบัวลำภูหนองภัยศูนย์858-----------
1039760013 ไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)เมืองหนองบัวลำภูหนองภัยศูนย์15511-----------
1039760046 บ้านดอนยานางเมืองหนองบัวลำภูหนองภัยศูนย์1008-----------
1039760065 บ้านกองแป่มหนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูหนองสวรรค์838-----------
1039760067 บ้านหินลับศิลามงคลเมืองหนองบัวลำภูหนองสวรรค์15111-----------
1039760068 บ้านหนองบัวโซมเมืองหนองบัวลำภูหนองสวรรค์1338-----------
1039760070 บ้านโคกกลางโนนงามเมืองหนองบัวลำภูหนองสวรรค์318-----------
1039760072 บ้านหนองปลาขาวเมืองหนองบัวลำภูหนองสวรรค์828-----------
1039760061 หนองหว้าวิทยาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูหนองหว้า12911-----------
1039760059 บ้านเพ็กเฟื้อยห้วยเตยเมืองหนองบัวลำภูหนองหว้า1328-----------
1039760060 บ้านหนองผำโคกสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูหนองหว้า818-----------
1039760029 หัวนาศึกษาวิทย์เมืองหนองบัวลำภูหัวนา1749-----------
1039760030 บ้านข่าดอนเข็มเมืองหนองบัวลำภูหัวนา968-----------
1039760031 บ้านดินทรายอ่อนเมืองหนองบัวลำภูหัวนา18611-----------
1039760032 บ้านโนนสวรรค์หนองแกเมืองหนองบัวลำภูหัวนา738-----------
1039760056 บ้านดอนหันเมืองหนองบัวลำภูหัวนา418-----------
1039760033 บ้านโนนม่วงเมืองหนองบัวลำภูหัวนา287-----------
1039760034 บ้านหนองแสงนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูหัวนา908-----------
1039760257 ชุมชนบ้านกุดดู่โนนสังกุดดู่1608-----------
1039760258 บ้านหนองแวงโนนสังกุดดู่21711-----------
1039760259 บ้านหนองเม็กโนนสังกุดดู่1428-----------
1039760260 บ้านโสกช้างโนนสังกุดดู่488-----------
1039760261 บ้านหัวขัวโนนสังกุดดู่1398-----------
1039760262 นิคมสงเคราะห์ 2โนนสังกุดดู่388-----------
1039760263 บ้านกุดคอเมยโนนสังกุดดู่448-----------
1039760284 โคกม่วงประชาสรรค์โนนสังโคกม่วง18611-----------
1039760285 ตาดไฮบ้านแมดสามัคคีโนนสังโคกม่วง1018-----------
1039760286 บ้านข่าน้อยโนนสังโคกม่วง988-----------
1039760287 หนองปิงบุ่งบกวิทยาโนนสังโคกม่วง13011-----------
1039760295 บ้านวังมนโนนสังโคกม่วง12811-----------
1039760296 บ้านวังมนสาขาชัยมงคลโนนสังโคกม่วง138-----------
1039760264 บ้านโคกใหญ่โนนสังโคกใหญ่998-----------
1039760267 บ้านหนองตานาโนนสังโคกใหญ่678-----------
1039760268 บ้านหนองสะแบงโนนสังโคกใหญ่558-----------
1039760269 บ้านโนนปอแดงโนนสังโคกใหญ่538-----------
1039760290 นิคมสงเคราะห์วิทยาโนนสังนิคมพัฒนา13111-----------
1039760291 บ้านโคกสะอาดโนนสังนิคมพัฒนา1128-----------
1039760292 บ้านดงบากโนนสังนิคมพัฒนา708-----------
1039760254 บ้านโนนตาลโนนสังโนนเมือง748-----------
1039760255 บ้านโนนสว่างโนนสังโนนเมือง998-----------
1039760256 บ้านโนนเมืองโนนสังโนนเมือง698-----------
1039760288 บ้านห้วยบงโนนสังโนนเมือง578-----------
1039760289 บ้านโคกม่วงชุมโนนสังโนนเมือง728-----------
1039760248 บ้านโนนสงเปลือยโนนสังโนนสัง1839-----------
1039760243 โนนสังวิทยาสรรค์โนนสังโนนสัง1838-----------
1039760244 บ้านโคกกลางโนนสังโนนสัง758-----------
1039760245 บ้านโสกจานโนนสังโนนสัง648-----------
1039760247 บ้านหนองแวงงิ้วตากโนนสังโนนสัง1798-----------
1039760301 บ้านท่าศิลาโนนสังบ้านค้อ418-----------
1039760297 บ้านค้อโนนสังบ้านค้อ16711-----------
1039760298 บ้านหนองทุ่มโนนสังบ้านค้อ568-----------
1039760299 บ้านหนองนกเขียนโนนสังบ้านค้อ658-----------
1039760300 บ้านกุดฉิมโนนสังบ้านค้อ738-----------
1039760276 บ้านหนองเล้าข้าวโนนสังบ้านถิ่น268-----------
1039760277 นิคมโคกม่วงศรีสมพรโนนสังบ้านถิ่น306-----------
1039760279 บ้านหินสิ่วโนนสังบ้านถิ่น1068-----------
1039760271 บ้านถิ่นโนนสังบ้านถิ่น15211-----------
1039760272 บ้านโนนสูงหนองสวรรค์โนนสังบ้านถิ่น1218-----------
1039760273 บ้านกุดกวางสร้อยโนนสังบ้านถิ่น268-----------
1039760274 บ้านโสกก้านเหลืองโนนสังบ้านถิ่น518-----------
1039760280 โสกแคนหนองหญ้าปล้องโนนสังปางกู่518-----------
1039760281 ปรางค์กู่โนนสังปางกู่588-----------
1039760282 นิคมวัฒนา 6โนนสังปางกู่758-----------
1039760283 บ้านหนองบัวเงินโนนสังปางกู่628-----------
1039760275 บ้านหนองแวงป่งสังโนนสังปางกู่598-----------
1039760278 นิคมสงเคราะห์ 3โนนสังปางกู่458-----------
1039760250 บ้านหนองเหมือดแอ่โนนสังหนองเรือ2328-----------
1039760251 บ้านท่าลาดโนนสังหนองเรือ17711-----------
1039760252 หนองกุงจารย์ผางวิทยาโนนสังหนองเรือ1008-----------
1039760270 บ้านโคกป่ากุงโนนสังหนองเรือ17411-----------
1039760253 บ้านหนองลุมพุกโนนสังหนองเรือ548-----------
1039760249 บ้านหนองกุงคำไฮโนนสังหนองเรือ1028-----------
1039760145 บ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทองศรีบุญเรืองกุดสะเทียน588-----------
1039760146 บ้านกุดแท่นศรีบุญเรืองกุดสะเทียน1508-----------
1039760147 บ้านวังคูณศรีบุญเรืองกุดสะเทียน558-----------
1039760148 บ้านนาทมศรีบุญเรืองกุดสะเทียน-------------
1039760149 บ้านนาชุมแสงศรีบุญเรืองกุดสะเทียน-------------
1039760150 บ้านโนนเสถียรศรีบุญเรืองกุดสะเทียน1028-----------
1039760189 บ้านทรายมูลศรีบุญเรืองทรายทอง23712-----------
1039760190 บ้านหนองอุศรีบุญเรืองทรายทอง748-----------
1039760191 บ้านหนองขามท่างามศรีบุญเรืองทรายทอง728-----------
1039760192 บ้านดอนข่าเหล่านาดีกุดหัวแฮดศรีบุญเรืองทรายทอง1018-----------
1039760186 บ้านห้วยบ่อทองศรีบุญเรืองนากอก328-----------
1039760174 ชุมชนบ้านนากอกศรีบุญเรืองนากอก708-----------
1039760175 โคกม่วงทองวิทยาศรีบุญเรืองนากอก1178-----------
1039760176 บ้านกุดดุกสุขเกษมศรีบุญเรืองนากอก908-----------
1039760177 บ้านโคกล่ามศรีบุญเรืองนากอก-------------
1039760178 บ้านโนนงามศรีบุญเรืองนากอก19811-----------
1039760179 บ้านโคกสนั่นศรีบุญเรืองนากอก578-----------
1039760180 บ้านหนองผือท่าปากเป่งศรีบุญเรืองนากอก408-----------
1039760181 บ้านแกท่าวารีศรีบุญเรืองนากอก338-----------
1039760182 บ้านโนนสำราญสมสนุกศรีบุญเรืองนากอก14211-----------
1039760183 บ้านวังไฮศรีบุญเรืองนากอก558-----------
1039760184 บ้านโนนข่า(พอง)ศรีบุญเรืองนากอก598-----------
1039760185 นาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยาศรีบุญเรืองนากอก15511-----------
1039760156 บ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยาศรีบุญเรืองโนนม่วง20511-----------
1039760157 บ้านโนนหว้าทองศรีบุญเรืองโนนม่วง1238-----------
1039760158 บ้านตะเคียนทองศรีบุญเรืองโนนม่วง508-----------
1039760159 ฝายหินประชารักษ์ศรีบุญเรืองโนนม่วง23711-----------
1039760160 บ้านมอเหนือศรีบุญเรืองโนนม่วง1448-----------
1039760161 บ้านโนนสะอาดศรีบุญเรืองโนนสะอาด748-----------
1039760162 โนนคูณวิทยาศรีบุญเรืองโนนสะอาด23911-----------
1039760163 ทุ่งโพธิ์นาอุดมวิทยาศรีบุญเรืองโนนสะอาด18011-----------
1039760164 บ้านโต่งโต้นศรีบุญเรืองโนนสะอาด538-----------
1039760166 บ้านวังโปร่งศรีบุญเรืองโนนสะอาด258-----------
1039760165 บ้านวังโพนคึมน้ำเกลี้ยงศรีบุญเรืองโนนสะอาด678-----------
1039760167 หินตลาดศรีสง่าวิทยาศรีบุญเรืองโนนสะอาด24412-----------
1039760168 หินตลาดศรีสง่าวิทยา สาขาศรีภูทองศรีบุญเรืองโนนสะอาด178-----------
1039760187 วังแคนวังคูณวิทยาศรีบุญเรืองโนนสะอาด11511-----------
1039760188 บ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ19)ศรีบุญเรืองโนนสะอาด688-----------
1039760127 หนองม่วงชมพูทองศรีบุญเรืองเมืองใหม่1518-----------
1039760130 บ้านห้วยไผ่ศรีบุญเรืองเมืองใหม่308-----------
1039760138 บ้านมอใต้ศรีบุญเรืองเมืองใหม่55-----------
1039760124 เมืองใหม่วิทยาศรีบุญเรืองเมืองใหม่67826-----------
1039760125 บ้านหนองทุ่งมนศรีบุญเรืองเมืองใหม่608-----------
1039760126 บ้านโนนสว่างโนนสง่าศรีบุญเรืองเมืองใหม่588-----------
1039760169 บ้านยางหล่อโนนสวนกล้วยศรีบุญเรืองยางหล่อ1218-----------
1039760170 บ้านดอนเกล็ดศรีบุญเรืองยางหล่อ1668-----------
1039760171 บ้านป่าคาบูรพาดอนเล้าศรีบุญเรืองยางหล่อ1178-----------
1039760172 บ้านสันป่าพลวงศรีบุญเรืองยางหล่อ468-----------
1039760173 โนนสมบูรณ์วิทยาศรีบุญเรืองยางหล่อ1028-----------
1039760133 บ้านศรีบุญเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง18111-----------
1039760134 บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝายศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง18311-----------
1039760135 บ้านโคกสูงโคกสวรรค์ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง708-----------
1039760136 บ้านหนองบัวน้อยศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง668-----------
1039760137 บ้านหนองแตงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง498-----------
1039760195 บ้านห้วยหว้าวังทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง878-----------
1039760196 บ้านนาแพงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง708-----------
1039760197 บ้านหนองกุงแก้วศรีบุญเรืองหนองกุงแก้ว28016-----------
1039760198 บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ศรีบุญเรืองหนองกุงแก้ว15311-----------
1039760199 บ้านคอกวัวศรีบุญเรืองหนองกุงแก้ว-------------
1039760200 บ้านผาสุกศรีบุญเรืองหนองกุงแก้ว868-----------
1039760201 บ้านหนองคังคาศรีบุญเรืองหนองกุงแก้ว348-----------
1039760202 บ้านนาสำราญรุ่งเรืองศรีบุญเรืองหนองกุงแก้ว998-----------
1039760151 หนองแกสระแก้ววิทยาศรีบุญเรืองหนองแก33813-----------
1039760152 บ้านหนองโกโนนประดู่วิทยาศรีบุญเรืองหนองแก13111-----------
1039760153 บ้านสำราญสุขศรีบุญเรืองหนองแก728-----------
1039760154 กุดหานสามัคคีศรีบุญเรืองหนองแก1558-----------
1039760140 ดอนปอวิทยาศรีบุญเรืองหนองบัวใต้29111-----------
1039760141 บ้านนาทับควายศรีบุญเรืองหนองบัวใต้698-----------
1039760144 บ้านบุ่งแก้วน้ำลัดศรีบุญเรืองหนองบัวใต้1118-----------
1039760142 บ้านหนองโนศรีบุญเรืองหนองบัวใต้288-----------
1039760143 บ้านสร้างเสี่ยนศรีบุญเรืองหนองบัวใต้1268-----------
1039760128 กุดจิกวิทยาศรีบุญเรืองหันนางาม1318-----------
1039760131 บ้านโปร่งแจ้งศรีบุญเรืองหันนางาม258-----------
1039760132 บ้านห้วยกวางทองศรีบุญเรืองหันนางาม-------------
1039760139 บ้านนาดี “คุรุราษฎร์บำรุง"ศรีบุญเรืองหันนางาม84728-----------
113/4 ม.12 ถนนอุดร-เลย ต.ลำภู อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 39000
Version.2024.1.KAOPUNHOT