แผนอัตรากำลังข้าราชการ
รหัสโรงเรียนตำบลอำเภออ.1อ.2อ.3ป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6ม.1ม.2ม.3รวมอัตรากำลังตาม จ.18อัตรากำลังตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.จำนวนครู -ขาด, +เกินเกษียณปี สภาพอัตรากำลัง
นร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวมผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวมผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวมจำนวน-ขาด, +เกินร้อยละ
39010001 โพธิ์ศรีสะอาดวิทยาเมืองหนองบัวลำภูกุดจิก--301201261201171211301171161241111232111-13141-1617---3-3-14-3-17%
39010002 บ้านโนนอุดมเมืองหนองบัวลำภูกุดจิก--6191611211219115191------7881-561-45--+1+1-6120%
39010003 ยางหลวงพิทยาคมเมืองหนองบัวลำภูกุดจิก--201271151221171171201181151241191214111-13141-1516---2-2-14-2-12%
39010004 ทุ่งโปร่งประชาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูกุดจิก--221221201211201261261201191171211234111-14151-1617---2-2-15-2-11%
39010006 บ้านกุดจิกเมืองหนองบัวลำภูกุดจิก--13141111616151131181------7681-451-45-----5--
39010007 บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์เมืองหนองบัวลำภูนาคำไฮ--201281151151211141231211241281161225111-14151-1516---1-1-15-1-6%
39010008 บ้านหนองกุงเมืองหนองบัวลำภูนาคำไฮ--81716191121517191------6381-121-45---3-3-2-3-60%
39010009 ชุมชนนาคำไฮวิทยาเมืองหนองบัวลำภูนาคำไฮ--422271451281331291351301201321271348121-16171-1920---3-3-17-3-15%
39010010 บ้านกุดฉิมเมืองหนองบัวลำภูนาคำไฮ--1111011011517118111181------908--661-56-1-+1--6--
39010011 บ้านนามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภูนามะเฟือง--41240227148140134135132129145142141313111416112729---13-13-16-13-44%
39010012 บ้านทรายงามเมืองหนองบัวลำภูนามะเฟือง--8110151916191131111------7181-561-45--+1+1-6120%
39010013 บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนาเมืองหนองบัวลำภูนามะเฟือง--41616141411815171------5481-341-34-----4--
39010014 บ้านหนองศาลาโนนสว่างเมืองหนองบัวลำภูนามะเฟือง--111131191151171191121151------12181-891-89-----9--
39010015 บ้านกุดเต่าเมืองหนองบัวลำภูนามะเฟือง--6171131518112115161------7281-671-45--+2+2-7240%
39010016 บ้านนาอ่างเมืองหนองบัวลำภูนามะเฟือง----------11512121------104--111-12-1---1-1-1-50%
39010017 บ้านโนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภูโนนขมิ้น--1016171911414113181------7181-451-45-----5--
39010018 บ้านห้วยโจดเก่าโกใต้เมืองหนองบัวลำภูโนนขมิ้น--16122119114113115118171------12481-10111-89--+2+2-11223%
39010019 บ้านโนนคูณเมืองหนองบัวลำภูโนนขมิ้น--4141415111917111------3581-231-23-----3--
39010020 บ้านนาเลิงเมืองหนองบัวลำภูโนนขมิ้น--311271231211281251351311251171171280111-14151-1617---2-2-15-2-11%
39010021 บ้านห้วยไร่เมืองหนองบัวลำภูโนนขมิ้น--811117112181519171------67811351-45-+1-1--5--
39010022 ร่มเกล้าเมืองหนองบัวลำภูโนนทัน--331381361251421441361441532542502455141-1819112830--1-10-11-19-11-36%
39010023 บ้านโนนทันเมืองหนองบัวลำภูโนนทัน--7151411116110161151------6481-451-45-----5--
39010024 บ้านอ่างบูรพาเมืองหนองบัวลำภูโนนทัน--1161118121216171------338--221-23-1---1-2-1-33%
39010025 บ้านภูพานคำเมืองหนองบัวลำภูโนนทัน--1311011411116113111191------8781-781-56--+2+2-8234%
39010026 บ้านหินคูณเมืองหนองบัวลำภูบ้านขาม---------------------------------0--------
39010027 บ้านข้องโป้ สาขาบ้านค้อเมืองหนองบัวลำภูบ้านขาม--213131312111--41------187--111-12-1---1-1-1-50%
39010028 บ้านโคกกุงเมืองหนองบัวลำภูบ้านขาม--151221201111211191211271------15681-9101-910-----10--
39010030 บ้านดอนนาดีเมืองหนองบัวลำภูบ้านขาม--81617181911015161------5981-451-34--+1+1-5125%
39010031 บ้านข้องโป้เมืองหนองบัวลำภูบ้านขาม--81131171121161161131141------10981-9101-67--+3+3-10343%
39010033 บ้านห้วยค้อเมืองหนองบัวลำภูบ้านพร้าว--51317151911015161------5081-451-34--+1+1-5125%
39010034 บ้านโคกม่วยเมืองหนองบัวลำภูบ้านพร้าว----51312121312141------2171-341-23--+1+1-4134%
39010035 บ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภูบ้านพร้าว--121241231301231161211281191291261251111-14151-1617---2-2-15-2-11%
39010036 บ้านบกโนนเรียงเมืองหนองบัวลำภูบ้านพร้าว--241251211211241271251211481461471329111119211-2223-+1-3-2-21-2-8%
39010037 บ้านศรีสุขนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูบ้านพร้าว--10121141101516112191------6881-561-45--+1+1-6120%
39010039 บ้านโนนสูงใหม่วังทองเมืองหนองบัวลำภูบ้านพร้าว--1118112113181131121131------9081-671-56--+1+1-7117%
39010040 บ้านบุ่งบกเมืองหนองบัวลำภูป่าไม้งาม--211114171416171111------5281-451-34--+1+1-5125%
39010041 ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูลเมืองหนองบัวลำภูป่าไม้งาม--12110112113110118119191------10381-891-67--+2+2-9229%
39010042 โคกกลางใหม่โพธิ์ทองเมืองหนองบัวลำภูป่าไม้งาม--61916111181181101111291331311172111-13141-1415---1-1-14-1-6%
39010043 บ้านโคกน้ำเกี้ยงเมืองหนองบัวลำภูป่าไม้งาม--10113113119116191271151161171--155101-13141-1213--+1+1-1418%
39010044 บ้านลาดเมืองหนองบัวลำภูป่าไม้งาม--171151181271141181181211------14881-10111-910--+1+1-11110%
39010045 บ้านห้วยหามต่างเมืองหนองบัวลำภูป่าไม้งาม--4161414131312161------328--221-23-1---1-2-1-33%
39010046 บ้านห้วยลึกเมืองหนองบัวลำภูโพธิ์ชัย--5141213121413161------2981-121-23---1-1-2-1-33%
39010047 บ้านตำแยเมืองหนองบัวลำภูโพธิ์ชัย--5131819191101131161------7381-561-45--+1+1-6120%
39010048 บ้านคึมชาดห้วยบงเมืองหนองบัวลำภูโพธิ์ชัย--3121714141514191------3881-231-23-----3--
39010049 บ้านนาวังเวินเมืองหนองบัวลำภูโพธิ์ชัย--912110191911015171------6181-451-45-----5--
39010050 บ้านลำภูเมืองหนองบัวลำภูลำภู------11311111----------64--111-12-1---1-1-1-50%
39010051 อนุบาลหนองบัวลำภูเมืองหนองบัวลำภูลำภู--381442421512602682812672------45114112123112123-----23--
39010054 หนองบัววิทยายนเมืองหนองบัวลำภูหนองบัว--90310742186221621362346222621364627315721,69448146772147277---5-5-72-5-6%
39010056 บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์เมืองหนองบัวลำภูหนองบัว--511218171111101191121201161111131111-14151-1415-----15--
39010057 บ้านสุขเกษมเมืองหนองบัวลำภูหนองบัว--6151516131817151------4581-451-34--+1+1-5125%
39010059 บ้านภูพานทองเมืองหนองบัวลำภูหนองบัว--1611119112111116110131------8881-341-56---2-2-4-2-33%
39010060 บ้านเสาเล้าเมืองหนองบัวลำภูหนองบัว--2161215111117141------288--441-23-1-+2+1-4134%
39010061 บ้านหนองผือราษฎร์บำรุงเมืองหนองบัวลำภูหนองภัยศูนย์--131121101618111115171------8281-781-56--+2+2-8234%
39010062 ไทยรัฐวิทยา 81(บ้านหนองภัยศูนย์)เมืองหนองบัวลำภูหนองภัยศูนย์--81411111111319110151201241251140111-14151-1314--+1+1-1518%
39010063 บ้านดอนยานางเมืองหนองบัวลำภูหนองภัยศูนย์--12110116181211101131151------10581-561-67---1-1-6-1-14%
39010064 บ้านกองแป่มหนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูหนองสวรรค์--101916111112114113171------8281-671-56--+1+1-7117%
39010065 บ้านหินลับศิลามงคลเมืองหนองบัวลำภูหนองสวรรค์--18116115111118115114112111191151154111-14151-1415-----15--
39010066 บ้านหนองบัวโซมเมืองหนองบัวลำภูหนองสวรรค์--141121181131151141221141------12281-9101-89--+1+1-10112%
39010067 บ้านโคกกลางโนนงามเมืองหนองบัวลำภูหนองสวรรค์--4141413121713121------2981-231-23-----3--
39010068 บ้านหนองปลาขาวเมืองหนองบัวลำภูหนองสวรรค์--10151718115115191121------8181-561-56-----6--
39010069 หนองหว้าวิทยาสรรค์เมืองหนองบัวลำภูหนองหว้า--41171131519114114191181161211140111-12131-1415---2-2-13-2-13%
39010070 บ้านเพ็กเฟื้อยห้วยเตยเมืองหนองบัวลำภูหนองหว้า--14117116115191171171121------11781-891-67--+2+2-9229%
39010071 บ้านหนองผำโคกสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูหนองหว้า--101711315191131141121------8381-671-56--+1+1-7117%
39010072 หัวนาศึกษาวิทย์เมืองหนองบัวลำภูหัวนา------13120114115118117121117122115791-11121-1314---2-2-12-2-14%
39010073 บ้านข่าดอนเข็มเมืองหนองบัวลำภูหัวนา--911217110116171201141------9581-671-56--+1+1-7117%
39010074 บ้านดินทรายอ่อนเมืองหนองบัวลำภูหัวนา--15116123191191171151161261141191189111-13141-1516---2-2-14-2-12%
39010075 บ้านโนนสวรรค์หนองแกเมืองหนองบัวลำภูหัวนา--5181719110114115191------7781-671-45--+2+2-7240%
39010076 บ้านดอนหันเมืองหนองบัวลำภูหัวนา--7141915141615191------4981-341-34-----4--
39010077 บ้านโนนม่วงเมืองหนองบัวลำภูหัวนา--1151611141316131------2981-231-23-----3--
39010078 บ้านหนองแสงนาล้อมเมืองหนองบัวลำภูหัวนา--6113110131111131131171------8681-891-56--+3+3-9350%
39010079 ชุมชนบ้านกุดดู่โนนสังกุดดู่--211191181151221211241241------16481-891-910---1-1-9-1-10%
39010080 บ้านหนองแวงโนนสังกุดดู่--61221171221291221231211191181171216111-13141-1516---2-2-14-2-12%
39010081 บ้านหนองเม็กโนนสังกุดดู่--171111231251151251171191------15281-9101-910-----10--
39010082 บ้านโสกช้างโนนสังกุดดู่--11416191411017151------468--331-34-1---1-3-1-25%
39010083 บ้านหัวขัวโนนสังกุดดู่--101201161261131291181151------14781-10111-910--+1+1-11110%
39010084 นิคมสงเคราะห์ 2โนนสังกุดดู่--5161614161318161------448--441-34-1-+1--4--
39010085 บ้านกุดคอเมยโนนสังกุดดู่--6161917151518131------498--661-34-1-+3+2-6250%
39010086 โคกม่วงประชาสรรค์โนนสังโคกม่วง--121181261151171181181101141171181183111-11121-1516---4-4-12-4-25%
39010087 ตาดไฮบ้านแมดสามัคคีโนนสังโคกม่วง--19181141141131141101141------10681-781-67--+1+1-8115%
39010088 บ้านข่าน้อยโนนสังโคกม่วง--121101161161121151131161------11081-561-67---1-1-6-1-14%
39010089 หนองปิงบุ่งบกวิทยาโนนสังโคกม่วง--15115171611311218118113113151125111-781-1415---7-7-8-7-46%
39010090 บ้านวังมนโนนสังโคกม่วง--711711211111111311617114161151129111-11121-1415---3-3-12-3-20%
39010091 บ้านวังมนสาขาชัยมงคลโนนสังโคกม่วง--2121111111213131------158--221-12-1-+1--2--
39010092 บ้านโคกใหญ่โนนสังโคกใหญ่--16111112115191171111111------10281-781-67--+1+1-8115%
39010095 บ้านหนองตานาโนนสังโคกใหญ่--7181719171101121111------7181-451-45-----5--
39010096 บ้านหนองสะแบงโนนสังโคกใหญ่--5191715181814161------528--331-34-1---1-3-1-25%
39010097 บ้านโนนปอแดงโนนสังโคกใหญ่--61617161121517161------558--551-34-1-+2+1-5125%
39010098 นิคมสงเคราะห์วิทยาโนนสังนิคมพัฒนา--1011511511111411911416110110171131111-14151-1415-----15--
39010099 บ้านโคกสะอาดโนนสังนิคมพัฒนา--101161151231141101131201------12181-671-89---2-2-7-2-22%
39010100 บ้านดงบากโนนสังนิคมพัฒนา--7141151617116181101------738--551-45-1-+1--5--
39010103 บ้านโนนตาลโนนสังโนนเมือง--61619161131121131131------788--331-45-1--1-2-3-2-40%
39010104 บ้านโนนสว่างโนนสังโนนเมือง--1111111111318123112191------9881-891-56--+3+3-9350%
39010105 บ้านโนนเมืองโนนสังโนนเมือง--411111115181716161------588--331-34-1---1-3-1-25%
39010106 บ้านห้วยบงโนนสังโนนเมือง--41415171615112191------528--331-34-1---1-3-1-25%
39010107 บ้านโคกม่วงชุมโนนสังโนนเมือง--718171616112114171------678--441-45-1---1-4-1-20%
39010108 บ้านโนนสงเปลือยโนนสังโนนสัง--191261231241331291391221------21581-10111-1213---2-2-11-2-15%
39010109 โนนสังวิทยาสรรค์โนนสังโนนสัง--131211291261231311251441------21281-10111-1112---1-1-11-1-8%
39010110 บ้านโคกกลางโนนสังโนนสัง--618191141915113181------7281-451-45-----5--
39010111 บ้านโสกจานโนนสังโนนสัง--7171121816110191181------7781-451-45-----5--
39010113 บ้านหนองแวงงิ้วตากโนนสังโนนสัง--151141251271311241321221------19081-10111-1011-----11--
39010114 บ้านท่าศิลาโนนสังบ้านค้อ--71515181419121121------5281-341-34-----4--
39010115 บ้านกุดแห่โนนสังบ้านค้อ---------------------------------0--------
39010116 บ้านค้อโนนสังบ้านค้อ--91121181101171141151121141161141151111-14151-1415-----15--
39010117 บ้านหนองทุ่มโนนสังบ้านค้อ--614191615112161111------598--221-34-1--1-2-2-2-50%
39010118 บ้านหนองนกเขียนโนนสังบ้านค้อ--61811018161916171------6081-341-34-----4--
39010119 บ้านกุดฉิมโนนสังบ้านค้อ--11161718161131141181------8381-561-56-----6--
39010120 บ้านหนองเล้าข้าวโนนสังบ้านถิ่น--3131313131415131------2781-341-23--+1+1-4134%
39010121 นิคมโคกม่วงศรีสมพรโนนสังบ้านถิ่น--715151614131--21------327--111-23-1--1-2-1-2-66%
39010122 บ้านหินสิ่วโนนสังบ้านถิ่น--11115113114115112171151------10281-891-67--+2+2-9229%
39010123 บ้านถิ่นโนนสังบ้านถิ่น--817181111121121101131241261191150111-14151-1415-----15--
39010124 บ้านโนนสูงหนองสวรรค์โนนสังบ้านถิ่น--101171141161131191171181------12481-9101-89--+1+1-10112%
39010125 บ้านกุดกวางสร้อยโนนสังบ้านถิ่น--4171515151613161------4181-451-34--+1+1-5125%
39010126 บ้านโสกก้านเหลืองโนนสังบ้านถิ่น--111111717151714171------5981-341-34-----4--
39010127 โสกแคนหนองหญ้าปล้องโนนสังปางกู่--61717112151617141------548--771-34-1-+4+3-7375%
39010128 ปรางค์กู่โนนสังปางกู่--818151619110111151------6281-341-45---1-1-4-1-20%
39010129 นิคมวัฒนา 6โนนสังปางกู่--51711615114171141121------808--771-45-1-+3+2-7240%
39010130 บ้านหนองบัวเงินโนนสังปางกู่--9161519191719141------588--661-34-1-+3+215125%
39010131 บ้านหนองแวงป่งสังโนนสังปางกู่--316181151911019191------6981-341-45---1-1-4-1-20%
39010132 นิคมสงเคราะห์ 3โนนสังปางกู่--10131216141416161------4181-231-34---1-1-3-1-25%
39010133 บ้านหนองเหมือดแอ่โนนสังหนองเรือ--331341261321231321251191------22481-9101-1011---1-1-10-1-9%
39010134 บ้านท่าลาดโนนสังหนองเรือ--151181171161141121241301151191181198111-14151-1516---1-1-15-1-6%
39010135 หนองกุงจารย์ผางวิทยาโนนสังหนองเรือ--121911016115114118191------9381-781-56--+2+2-8234%
39010136 บ้านโคกป่ากุงโนนสังหนองเรือ--151261181161151151211231111111161187111-12131-1516---3-3-13-3-18%
39010137 บ้านหนองลุมพุกโนนสังหนองเรือ--8141617181716181------548--441-34-1-+1--4--
39010138 บ้านหนองกุงคำไฮโนนสังหนองเรือ--1018114115191171141201------10781-671-67-----7--
39010139 บ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทองศรีบุญเรืองกุดสะเทียน--811116181914161121------6481-451-45-----5--
39010140 บ้านกุดแท่นศรีบุญเรืองกุดสะเทียน--171181201251221151171221------15681-10111-910--+1+1-11110%
39010141 บ้านวังคูณศรีบุญเรืองกุดสะเทียน--7161917181816141------558--331-34-1---1-3-1-25%
39010142 บ้านนาทมศรีบุญเรืองกุดสะเทียน---------------------------------0--------
39010143 บ้านนาชุมแสงศรีบุญเรืองกุดสะเทียน---------------------------------0--------
39010144 บ้านโนนเสถียรศรีบุญเรืองกุดสะเทียน--121141131131111171101201------11081-341-67---3-3-4-3-42%
39010145 บ้านทรายมูลศรีบุญเรืองทรายทอง--201281191211291271241191191201161242111-14151-1718---3-3-15-3-16%
39010146 บ้านหนองอุศรีบุญเรืองทรายทอง--161516111191517191----1117991-561-45--+1+1-6120%
39010147 บ้านหนองขามท่างามศรีบุญเรืองทรายทอง--911411016171719161------688--551-45-1-+1--5--
39010148 บ้านดอนข่าเหล่านาดีกุดหัวแฮดศรีบุญเรืองทรายทอง--81141141811211317161------8281-671-56--+1+1-7117%
39010151 บ้านห้วยบ่อทองศรีบุญเรืองนากอก--11511012141612121------328--331-23-1-+1--3--
39010152 ชุมชนบ้านนากอกศรีบุญเรืองนากอก--1211018111114161101141------8581-671-56--+1+1-7117%
39010153 โคกม่วงทองวิทยาศรีบุญเรืองนากอก--141171131141121211141171------12281-11121-89--+3+3-12334%
39010154 บ้านกุดดุกสุขเกษมศรีบุญเรืองนากอก--1911011011011311419171------9281-561-56-----6--
39010155 บ้านโคกล่ามศรีบุญเรืองนากอก---------------------------------0--------
39010156 บ้านโนนงามศรีบุญเรืองนากอก--261121181171171181181201171181161197111-11121-1516---4-4-12-4-25%
39010157 บ้านโคกสนั่นศรีบุญเรืองนากอก--7181516191519131------5281-341-34-----4--
39010158 บ้านหนองผือท่าปากเป่งศรีบุญเรืองนากอก--2151217141615191------408--331-23-1-+1--3--
39010159 บ้านแกท่าวารีศรีบุญเรืองนากอก--4141212181317161------368--331-23-1-+1--3--
39010160 บ้านโนนสำราญสมสนุกศรีบุญเรืองนากอก--1311019181191141121181131141151145111-12131-1415---2-2-13-2-13%
39010161 บ้านวังไฮศรีบุญเรืองนากอก--71811015191415141------528--441-34-1-+1--4--
39010162 บ้านโนนข่า(พอง)ศรีบุญเรืองนากอก--81818141716117181------668--221-45-1--2-3-2-3-60%
39010163 นาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้ววิทยาศรีบุญเรืองนากอก--8122115113120118115110181111121152111-14151-1415-----15--
39010164 บ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยาศรีบุญเรืองโนนม่วง--221261171191251211211151131201161215111-11121-1516---4-4-12-4-25%
39010165 บ้านโนนหว้าทองศรีบุญเรืองโนนม่วง--13115171131161251171231------12981-9101-910-----10--
39010166 บ้านตะเคียนทองศรีบุญเรืองโนนม่วง--9161715161718161------548--441-34-1-+1--4--
39010167 ฝายหินประชารักษ์ศรีบุญเรืองโนนม่วง--221221161261311171231301241181221251111-14151-1617---2-2-15-2-11%
39010168 บ้านมอเหนือศรีบุญเรืองโนนม่วง--111241121191201241191191------14881-10111-910--+1+1-11110%
39010169 บ้านโนนสะอาดศรีบุญเรืองโนนสะอาด--13151811111411218171------7881-451-45-----5--
39010170 โนนคูณวิทยาศรีบุญเรืองโนนสะอาด--141201171191281201191191241341281242111-14151-1516---1-1-15-1-6%
39010171 ทุ่งโพธิ์นาอุดมวิทยาศรีบุญเรืองโนนสะอาด--151171181101171151151161131261121174111-13141-1415---1-1-14-1-6%
39010172 บ้านโต่งโต้นศรีบุญเรืองโนนสะอาด--71717141411417151------5581-451-34--+1+1-5125%
39010173 บ้านวังโปร่งศรีบุญเรืองโนนสะอาด--3121713121312151------278----1-23-1--2-3---3-100%
39010174 บ้านวังโพนคึมน้ำเกลี้ยงศรีบุญเรืองโนนสะอาด--711014171619114131------6081-451-34--+1+1-5125%
39010175 หินตลาดศรีสง่าวิทยาศรีบุญเรืองโนนสะอาด--201191221261201301271251161211371263111-13141-1718---4-4-14-4-22%
39010176 หินตลาดศรีสง่าวิทยา สาขาศรีภูทองศรีบุญเรืองโนนสะอาด--2161415111211121------238--221-23-1---1-2-1-33%
39010177 วังแคนวังคูณวิทยาศรีบุญเรืองโนนสะอาด--316112111111112116118181151121124111-13141-1415---1-1-14-1-6%
39010178 บ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ19)ศรีบุญเรืองโนนสะอาด--619191131611019141------668--441-45-1---1-4-1-20%
39010179 หนองม่วงชมพูทองศรีบุญเรืองเมืองใหม่--251181121201191191161241------15381-10111-910--+1+1-11110%
39010180 บ้านห้วยไผ่ศรีบุญเรืองเมืองใหม่--3121612151514131------308--221-23-1---1-2-1-33%
39010181 บ้านมอใต้ศรีบุญเรืองเมืองใหม่--11----111111--21------651--11-12---1-1-1-1-50%
39010182 เมืองใหม่วิทยาศรีบุญเรืองเมืองใหม่--61391692692923832882101360149254271021123437113840-+1-4-3-37-3-7%
39010183 บ้านหนองทุ่งมนศรีบุญเรืองเมืองใหม่--81817171111917161------6381-451-45-----5--
39010184 บ้านโนนสว่างโนนสง่าศรีบุญเรืองเมืองใหม่--1019110171511117131------6281-341-45---1-1-4-1-20%
39010185 บ้านยางหล่อโนนสวนกล้วยศรีบุญเรืองยางหล่อ--131101161161151181261101------12481-9101-89--+1+1-10112%
39010186 บ้านดอนเกล็ดศรีบุญเรืองยางหล่อ--201221221261201261251221------18381-10111-1011-----11--
39010187 บ้านป่าคาบูรพาดอนเล้าศรีบุญเรืองยางหล่อ--151161181181171121151181------12981-10111-910--+1+1-11110%
39010188 บ้านสันป่าพลวงศรีบุญเรืองยางหล่อ--8131714141615111------388--331-23-1-+1--3--
39010189 โนนสมบูรณ์วิทยาศรีบุญเรืองยางหล่อ--13117115119112151121101--01101118101-13141-67--+7+7-147100%
39010190 บ้านศรีบุญเรืองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง--9191151211111151241161251271281200111-12131-1415---2-2-13-2-13%
39010191 บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝายศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง--141211181181171151161151201131181185111-14151-1516---1-1-15-1-6%
39010192 บ้านโคกสูงโคกสวรรค์ศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง--9116141218114111181------728--551-45-1-+1--5--
39010193 บ้านหนองบัวน้อยศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง--51917191919191101------6781-341-45---1-1-4-1-20%
39010194 บ้านหนองแตงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง--5131916171718191------548--441-34-1-+1--4--
39010195 บ้านห้วยหว้าวังทองศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง--111121111141111111111131------9481-671-56--+1+1-7117%
39010196 บ้านนาแพงศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง--8113151111717112161------6981-121-45---3-3-2-3-60%
39010197 บ้านหนองกุงแก้วศรีบุญเรืองหนองกุงแก้ว--361321401311431431411421------30881-12131-1819---6-6-13-6-31%
39010198 บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์ศรีบุญเรืองหนองกุงแก้ว--1011217115118121118120114191221166111-13141-1415---1-1-14-1-6%
39010199 บ้านคอกวัวศรีบุญเรืองหนองกุงแก้ว--------------31--------311-121-12-----2--
39010200 บ้านผาสุกศรีบุญเรืองหนองกุงแก้ว--91814116191111131101------8081-451-45-----5--
39010201 บ้านหนองคังคาศรีบุญเรืองหนองกุงแก้ว--6161514141415161------408-1341-23-1+1+1+1-4134%
39010202 บ้านนาสำราญรุ่งเรืองศรีบุญเรืองหนองกุงแก้ว--9113181131131191131101------9881-671-56--+1+1-7117%
39010206 หนองแกสระแก้ววิทยาศรีบุญเรืองหนองแก--351281261381311331431251241341211338111-14151-1920---5-5-15-5-25%
39010207 บ้านหนองโกโนนประดู่วิทยาศรีบุญเรืองหนองแก--131181141811111511219116116114114611-110111-1415-1+1-4-4-11-4-26%
39010208 บ้านสำราญสุขศรีบุญเรืองหนองแก--13151101818112171101------7381-561-45--+1+1-6120%
39010209 กุดหานสามัคคีศรีบุญเรืองหนองแก--221231131171191241261191------1638119111-910-+1-+1-11110%
39010210 ดอนปอวิทยาศรีบุญเรืองหนองบัวใต้--301311291271281231331181241191251287111113151-1617-+1-3-2-15-2-11%
39010211 บ้านนาทับควายศรีบุญเรืองหนองบัวใต้--111617181111718171------6581-561-45--+1+1-6120%
39010212 บ้านบุ่งแก้วน้ำลัดศรีบุญเรืองหนองบัวใต้--15117119121123161141121------12781-9101-910-----10--
39010213 บ้านหนองโนศรีบุญเรืองหนองบัวใต้--4121314121214151------2682-461-23+1-+2+3-63100%
39010214 บ้านสร้างเสี่ยนศรีบุญเรืองหนองบัวใต้--221101141191201161161131------13081-891-910---1-1-9-1-10%
39010215 กุดจิกวิทยาศรีบุญเรืองหันนางาม--151171231161121141161231------13681-9101-910-----10--
39010217 บ้านโปร่งแจ้งศรีบุญเรืองหันนางาม--4171314121319161------3881-341-23--+1+1-4134%
39010218 บ้านห้วยกวางทองศรีบุญเรืองหันนางาม---------------------------------0--------
39010219 บ้านนาดี “คุรุราษฎร์บำรุง"ศรีบุญเรืองหันนางาม--301602102312031113134414141344------83224123841123841-----41--
113/4 ม.12 ถนนอุดร-เลย ต.ลำภู อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 39000
Version.2022.2.KAOPUNHOT