ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
บ้านโคกน้ำเกี้ยง
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก39010043
PERCODE 6 หลัก760051
กระทรวง 10 หลัก1039760051
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโคกน้ำเกี้ยง
ชื่อ (อังกฤษ)Bankoknamkiang School
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน122
ตำบลป่าไม้งาม
อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรสkoknamkiang10@gmai.com
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.9874105928
Longitude
102.339797737

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน