ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
บ้านดอนนาดี
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39010030
PERCODE 6 หลัก760018
กระทรวง 10 หลัก1039760018
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านดอนนาดี
ชื่อ (อังกฤษ)BANDONNADEE
หมู่ที่7
ถนนหนองบัว-โนนสัง
หมู่บ้าน
ตำบลบ้านขาม
อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์42950052
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.1025562
Longitude
102.4750978

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน