ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
บ้านลำภู
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39010050
PERCODE 6 หลัก760005
กระทรวง 10 หลัก1039760005
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านลำภู
ชื่อ (อังกฤษ)BANLUMPHU
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านบ้านลำภู
ตำบลลำภู
อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์843902288
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
17.1981553318
Longitude
102.427954264

KM.

นาย จรูญ อาสาชนา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2626
นางสาว ศิริพร จันทะศูนย์
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2626
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน