ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
บ้านลำภู
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39010050
PERCODE 6 หลัก760005
กระทรวง 10 หลัก1039760005
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านลำภู
ชื่อ (อังกฤษ)BANLUMPHU
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านบ้านลำภู
ตำบลลำภู
อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์843902288
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.1981553318
Longitude
102.427954264

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน