ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
หัวนาศึกษาวิทย์
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ประถมฯ - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก39010072
PERCODE 6 หลัก760029
กระทรวง 10 หลัก1039760029
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)หัวนาศึกษาวิทย์
ชื่อ (อังกฤษ)Huanasuksawit
หมู่ที่1
ถนนหนองบัวลำภู - สร้างเสี่ยน
หมู่บ้านบ้านหัวนา
ตำบลหัวนา
อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรสsupa4777@gmail.com
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1039760029
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.01653336
Longitude
102.4106469

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน