ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
บ้านนามะเฟือง
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก39010011
PERCODE 6 หลัก760023
กระทรวง 10 หลัก1039760023
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนามะเฟือง
ชื่อ (อังกฤษ)BANNAMAFUEANG
หมู่ที่1
ถนนหนองบัว-โนนสัง
หมู่บ้านบ้านนามะเฟือง
ตำบลนามะเฟือง
อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์42000524
อีเมล์แอดเดรสnamafueang@hotmail.com
เว็บไซต์http://www.nmf.ac.th
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.0671972
Longitude
102.4841004

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน