ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
บ้านโสกช้าง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39010082
PERCODE 6 หลัก760260
กระทรวง 10 หลัก1039760260
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโสกช้าง
ชื่อ (อังกฤษ)BANSOKCHANG
หมู่ที่8
ถนน0
หมู่บ้านบ้านโสกช้าง
ตำบลกุดดู่
อำเภอโนนสัง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.9475396
Longitude
102.5657142

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน