ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
ฝายหินประชารักษ์
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก39010167
PERCODE 6 หลัก760159
กระทรวง 10 หลัก1039760159
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ฝายหินประชารักษ์
ชื่อ (อังกฤษ)Faihinpracharak
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลโนนม่วง
อำเภอศรีบุญเรือง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์981023864
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์www.fhaihin.net
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.1190133
Longitude
102.1610045

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน