ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
บ้านหนองบัวโซม
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39010066
PERCODE 6 หลัก760068
กระทรวง 10 หลัก1039760068
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองบัวโซม
ชื่อ (อังกฤษ)BANNONGBUASOM
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน221
ตำบลหนองสวรรค์
อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรสnongbuasom.nbs@gmail.com
เว็บไซต์www.buasom.ac.th
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.209663
Longitude
102.323828

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน