ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
บ้านโนนเมือง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39010105
PERCODE 6 หลัก760256
กระทรวง 10 หลัก1039760256
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนเมือง
ชื่อ (อังกฤษ)Bannonmuang
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลโนนเมือง
อำเภอโนนสัง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์973199863
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.84101203
Longitude
102.454101202

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน