ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
บ้านวังมนสาขาชัยมงคล
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39010091
PERCODE 6 หลัก760296
กระทรวง 10 หลัก1039760296
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านวังมนสาขาชัยมงคล
ชื่อ (อังกฤษ)CHAIMONGKOL
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้านบ้านชัยมงคล
ตำบลโคกม่วง
อำเภอโนนสัง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์042-950033
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.91508833
Longitude
102.4548217

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน