ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
บ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก39010164
PERCODE 6 หลัก760156
กระทรวง 10 หลัก1039760156
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)BANNONSANGOUNSIBKAOWPONGVITTAYA
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน289
ตำบลโนนม่วง
อำเภอศรีบุญเรือง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์986464195
อีเมล์แอดเดรสnsw_school@hotmail.com
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.1047023
Longitude
102.2159251

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน