ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
บ้านกุดเต่า
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39010015
PERCODE 6 หลัก760027
กระทรวง 10 หลัก1039760027
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านกุดเต่า
ชื่อ (อังกฤษ)bankudtao
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านบ้านกุดเต่า
ตำบลนามะเฟือง
อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.0209059989
Longitude
102.543469824

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน