ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
บ้านโคกล่าม
รหัส
SMIS 8 หลัก39010155
PERCODE 6 หลัก760177
กระทรวง 10 หลัก1039760177
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโคกล่าม
ชื่อ (อังกฤษ)KOKLAM
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลนากอก
อำเภอศรีบุญเรือง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์958409709
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์school.go.th/koklamschool6
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.9040063529
Longitude
102.227346763

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน