ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
บ้านโสกจาน
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39010111
PERCODE 6 หลัก760245
กระทรวง 10 หลัก1039760245
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโสกจาน
ชื่อ (อังกฤษ)bansokjan
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลโนนสัง
อำเภอโนนสัง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์42375161
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.8935838977
Longitude
102.580193174

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน