ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
หนองม่วงชมพูทอง
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39010179
PERCODE 6 หลัก760127
กระทรวง 10 หลัก1039760127
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)หนองม่วงชมพูทอง
ชื่อ (อังกฤษ)NONGMUNGCHOMPHUTONG
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน132
ตำบลเมืองใหม่
อำเภอศรีบุญเรือง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์821141143
อีเมล์แอดเดรสnongmuangchomphuthong@gmail.com
เว็บไซต์www.facebook.com/?ç???¹˹ͧ??ǧ???ٷͧ-111308437322441
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.987682152
Longitude
102.284412978

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน