ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
บ้านป่าคาบูรพาดอนเล้า
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39010187
PERCODE 6 หลัก760171
กระทรวง 10 หลัก1039760171
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านป่าคาบูรพาดอนเล้า
ชื่อ (อังกฤษ)BANPAKHABURAPHADONLAO SCHOOL
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน159
ตำบลยางหล่อ
อำเภอศรีบุญเรือง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์06-1525-4744
อีเมล์แอดเดรสpaka2481_sc@hotmail.co.th
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1039760171
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.021307
Longitude
102.206373

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน