ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
บ้านวังโปร่ง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39010173
PERCODE 6 หลัก760166
กระทรวง 10 หลัก1039760166
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านวังโปร่ง
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Wangprong School
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านบ้านวังโปร่ง
ตำบลโนนสะอาด
อำเภอศรีบุญเรือง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์885612939
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1039760166
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.0141787195
Longitude
102.186806314

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน