ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
บ้านหนองโน
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39010213
PERCODE 6 หลัก760142
กระทรวง 10 หลัก1039760142
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองโน
ชื่อ (อังกฤษ)BANNONGNO
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองโน
ตำบลหนองบัวใต้
อำเภอศรีบุญเรือง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์819653708
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์www.bannongno.com
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.94689755
Longitude
102.3730602

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน