ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
บ้านบกโนนเรียง
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก39010036
PERCODE 6 หลัก760037
กระทรวง 10 หลัก1039760037
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านบกโนนเรียง
ชื่อ (อังกฤษ)Banboknonraing
หมู่ที่11
ถนนหนองบัวลำภู-ศรีบุญเรือง
หมู่บ้านบ้านหัวขัว
ตำบลบ้านพร้าว
อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์42314042
อีเมล์แอดเดรสbanboknon@hotmail.com
เว็บไซต์www.boknonriang.ac.th
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.0926538885
Longitude
102.387785228

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน