ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
บ้านหนองเหมือดแอ่
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39010133
PERCODE 6 หลัก760250
กระทรวง 10 หลัก1039760250
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองเหมือดแอ่
ชื่อ (อังกฤษ)Bannongmerdair School
หมู่ที่11
ถนนโนนสัง-ศรีบุญเรือง
หมู่บ้านบ้านหนองเรือ
ตำบลหนองเรือ
อำเภอโนนสัง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์819542693
อีเมล์แอดเดรสyosita.yo1984@gmail.com
เว็บไซต์http://39102178.thaischool.in.th/?fbclid=IwAR1UKN-m3GSqQpkwbZhfK7QgMVOOU08KWap7Gdnw3GdIEjS6J2FbBArBnvA
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.8411789344
Longitude
102.496838019

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน