ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
โคกม่วงทองวิทยา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39010153
PERCODE 6 หลัก760175
กระทรวง 10 หลัก1039760175
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)โคกม่วงทองวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)Kokmuangthongwittaya
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านบ้านโคกม่วง
ตำบลนากอก
อำเภอศรีบุญเรือง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์042-109930
อีเมล์แอดเดรสploypeth@hotmail.com
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.9536016968
Longitude
102.217247217

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน