ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
หนองแกสระแก้ววิทยา
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก39010206
PERCODE 6 หลัก760151
กระทรวง 10 หลัก1039760151
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)หนองแกสระแก้ววิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)Nongkaesakaewwittaya
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองแก
ตำบลหนองแก
อำเภอศรีบุญเรือง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์42370317
อีเมล์แอดเดรสnongkaenongbua1@hotmail.com
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.0755158
Longitude
102.3012729

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน