ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
ทุ่งโพธิ์นาอุดมวิทยา
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก39010171
PERCODE 6 หลัก760163
กระทรวง 10 หลัก1039760163
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ทุ่งโพธิ์นาอุดมวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)THUNGPHONA-UDOM WITTAYA
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านบ้านทุ่งโพธิ์
ตำบลโนนสะอาด
อำเภอศรีบุญเรือง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์965591453
อีเมล์แอดเดรสt484701206_@hotmail.com
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.979745
Longitude
102.2182455

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน