ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
บ้านนาอ่าง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39010016
PERCODE 6 หลัก760028
กระทรวง 10 หลัก1039760028
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาอ่าง
ชื่อ (อังกฤษ)bannaang
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านบ้านนาอ่าง
ตำบลนามะเฟือง
อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์929424404
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
17.0592175087
Longitude
102.467709697

KM.

นาง สมจิตร บุญน้อม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2626
นางสาว วิยะดา เจริญ
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2595
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน