ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
บ้านนาอ่าง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39010016
PERCODE 6 หลัก760028
กระทรวง 10 หลัก1039760028
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาอ่าง
ชื่อ (อังกฤษ)bannaang
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านบ้านนาอ่าง
ตำบลนามะเฟือง
อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์929424404
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.0592175087
Longitude
102.467709697

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน