ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
บ้านหนองอุ
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39010146
PERCODE 6 หลัก760190
กระทรวง 10 หลัก1039760190
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองอุ
ชื่อ (อังกฤษ)nongu
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน151
ตำบลทรายทอง
อำเภอศรีบุญเรือง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์879533418
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์http://www.nong-u.ac.th
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.8836355871
Longitude
102.31260787

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน