ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
บ้านข้องโป้ สาขาบ้านค้อ
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39010027
PERCODE 6 หลัก760022
กระทรวง 10 หลัก1039760022
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านข้องโป้ สาขาบ้านค้อ
ชื่อ (อังกฤษ)BankhongposakaBankor
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านบ้านค้อ
ตำบลบ้านขาม
อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
17.0605350075
Longitude
102.438254743

KM.

นาง เตือนใจ สามล
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2577
นางสาว ชลดา ศรีคำ
ตำแหน่งลูกจ้างประจำ(พนักงานธุรการ)
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2596
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน