ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
บ้านโนนข่า(พอง)
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39010162
PERCODE 6 หลัก760184
กระทรวง 10 หลัก1039760184
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนข่า(พอง)
ชื่อ (อังกฤษ)Nong Kha (Phong)
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านบ้านโนนข่า(พอง)
ตำบลนากอก
อำเภอศรีบุญเรือง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์42950067
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.8673236
Longitude
102.2038329

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน