ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
บ้านโนนเสถียร
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39010144
PERCODE 6 หลัก760150
กระทรวง 10 หลัก1039760150
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนเสถียร
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Nonsataien
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลกุดสะเทียน
อำเภอศรีบุญเรือง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.0812961
Longitude
102.2604598

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน