ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
บ้านลาด
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39010044
PERCODE 6 หลัก760052
กระทรวง 10 หลัก1039760052
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านลาด
ชื่อ (อังกฤษ)BANLAD
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านบ้านลาดใต้
ตำบลป่าไม้งาม
อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์042-315836
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.9793972
Longitude
102.3929751

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน