ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
นิคมสงเคราะห์ 2
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39010084
PERCODE 6 หลัก760262
กระทรวง 10 หลัก1039760262
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)นิคมสงเคราะห์ 2
ชื่อ (อังกฤษ)Nikomsongkroa 2
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลกุดดู่
อำเภอโนนสัง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์42950104
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.9599124
Longitude
102.5640327

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน