ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
บ้านหนองเล้าข้าว
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39010120
PERCODE 6 หลัก760276
กระทรวง 10 หลัก1039760276
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองเล้าข้าว
ชื่อ (อังกฤษ)BANNONGLAOKHAW
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลบ้านถิ่น
อำเภอโนนสัง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.9941041314
Longitude
102.515149144

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน