ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
กุดจิกวิทยา
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39010215
PERCODE 6 หลัก760128
กระทรวง 10 หลัก1039760128
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)กุดจิกวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)goodjikwittaya
หมู่ที่7
ถนนศรีบุญเรืองนากลาง
หมู่บ้านบ้านหันนางาม
ตำบลหันนางาม
อำเภอศรีบุญเรือง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์081-6019727
อีเมล์แอดเดรสgoodjikwittaya@hotmail.com
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.0021063
Longitude
102.2545997

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน