ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
บ้านดงบาก
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39010100
PERCODE 6 หลัก760292
กระทรวง 10 หลัก1039760292
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านดงบาก
ชื่อ (อังกฤษ)BANDONGBAK
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้านบ้านดงบาก
ตำบลนิคมพัฒนา
อำเภอโนนสัง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์640587317
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.946206
Longitude
102.5046739

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน