ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
ชุมชนบ้านกุดดู่
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39010079
PERCODE 6 หลัก760257
กระทรวง 10 หลัก1039760257
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ชุมชนบ้านกุดดู่
ชื่อ (อังกฤษ)Chumcholbankuddu school
หมู่ที่12
ถนน
หมู่บ้านบ้านกุดดู่
ตำบลกุดดู่
อำเภอโนนสัง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์042-315964
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.9481544
Longitude
102.5775605

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน