ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
บ้านหนองแตง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39010194
PERCODE 6 หลัก760137
กระทรวง 10 หลัก1039760137
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองแตง
ชื่อ (อังกฤษ)bannongtang
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลศรีบุญเรือง
อำเภอศรีบุญเรือง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์932565464
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.9009049457
Longitude
102.250973601

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน