ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
บ้านค้อ
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก39010116
PERCODE 6 หลัก760297
กระทรวง 10 หลัก1039760297
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านค้อ
ชื่อ (อังกฤษ)bankhor
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลบ้านค้อ
อำเภอโนนสัง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์833583861
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.8874812
Longitude
102.6065307

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน