ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
บ้านโนนสะอาด
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39010169
PERCODE 6 หลัก760161
กระทรวง 10 หลัก1039760161
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนสะอาด
ชื่อ (อังกฤษ)nonsaad scholl
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านบ้านโนนสะอาด
ตำบลโนนสะอาด
อำเภอศรีบุญเรือง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรสkaewpipop@gmail.com
เว็บไซต์-
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.97192
Longitude
102.133472

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน