ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
บ้านดอนเกล็ด
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39010186
PERCODE 6 หลัก760170
กระทรวง 10 หลัก1039760170
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านดอนเกล็ด
ชื่อ (อังกฤษ)BANDONGRED
หมู่ที่15
ถนนศรีบุญเรือง-นากลาง
หมู่บ้านบ้านศรีนคร
ตำบลยางหล่อ
อำเภอศรีบุญเรือง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรสhanchangchai@gmail.com
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.060004908
Longitude
102.190467123

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน