ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
บ้านโนนหว้าทอง
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39010165
PERCODE 6 หลัก760157
กระทรวง 10 หลัก1039760157
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนหว้าทอง
ชื่อ (อังกฤษ)BanNonwathong
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลโนนม่วง
อำเภอศรีบุญเรือง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.1394223863
Longitude
102.191556717

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน