ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
บ้านโนนอุดม
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39010002
PERCODE 6 หลัก760044
กระทรวง 10 หลัก1039760044
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนอุดม
ชื่อ (อังกฤษ)Bannonudom School
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้านบ้านโนนอุดม
ตำบลกุดจิก
อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรสbannonudom@hotmail.com
เว็บไซต์www.nonudom.net
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.2937178
Longitude
102.353497

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน