ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
บ้านโนนปอแดง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก39010097
PERCODE 6 หลัก760269
กระทรวง 10 หลัก1039760269
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโนนปอแดง
ชื่อ (อังกฤษ)bannonpodang
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านบ้านโนนปอแดง
ตำบลโคกใหญ่
อำเภอโนนสัง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์872327205
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์https://sites.google.com/view/bannonpordaeng
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.8361414313
Longitude
102.564655301

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน