ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก39010191
PERCODE 6 หลัก760134
กระทรวง 10 หลัก1039760134
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย
ชื่อ (อังกฤษ)Banhuayhuagjomthongnafai
หมู่ที่2
ถนนศรีบุญเรือง-ภูเวียง
หมู่บ้านบ้านห้วยฮวก
ตำบลศรีบุญเรือง
อำเภอศรีบุญเรือง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์42351904
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.9041093
Longitude
102.2743089

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน