ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
บ้านนาทม
รหัส
SMIS 8 หลัก39010142
PERCODE 6 หลัก760148
กระทรวง 10 หลัก1039760148
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาทม
ชื่อ (อังกฤษ)Natom
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านบ้านนาทม
ตำบลกุดสะเทียน
อำเภอศรีบุญเรือง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์899423515
อีเมล์แอดเดรสnatom.760148@gmail.com
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
17.0285239553
Longitude
102.243742737

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน