ทะเบียนโรงเรียน สพป.นภ.๑
วังแคนวังคูณวิทยา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก39010177
PERCODE 6 หลัก760187
กระทรวง 10 หลัก1039760187
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วังแคนวังคูณวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)Wangkanwangkoonwitaya
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้านบ้านวังแคน
ตำบลโนนสะอาด
อำเภอศรีบุญเรือง
จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์39180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์314142
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
แผนที่

พิกัด


Latitude
16.917967
Longitude
102.147948

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน